Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

VU-promovendus Akshath Jitendranath ontvangt Isaac Levi Prijs 2023

19 december 2023
De prijs bedraagt 10.000 dollar en een publicatie in The Journal of Philosophy (maart 2024).

Akshath Jitendranath, promovendus in Philosophy, Politics and Economics (PPE) aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), ontvangt de prijs voor zijn artikel "Optimization and Beyond". In dit artikel onderzoekt hij het idee dat bij een situatie waarin een optimale keuze niet kan worden gemaakt vanwege de onvolledige aard van binaire voorkeuren of waardeverhoudingen, een echt dilemma ontstaat - een moeilijke keuze. Situaties waarin de onmogelijkheid om te optimaliseren voortkomt uit een cyclische relatie worden echter niet beschouwd als moeilijke keuzes. Jitendranath is momenteel postdoctoraal onderzoeker Philosophy and Economics aan de Paris School of Economics.

Over Askath Jitendranath
Akshath Jitendranath groeide op in Bangalore, India. Hij voltooide een bachelor in Economie in Pune (India) en de Research Master in Economics and Philosophy aan het Erasmus Institute of Philosophy and Economics. Hij was junior docent en promovendus van het PPE-programma aan het J.S. Mill College aan de VU. Op dit moment rond hij de laatste fase van zijn promotie af in de Filosofie met als onderwerp "Wat is een moeilijke keuze?".

Isaac Levi Prijs
De Isaac Levi Prijs is gecreëerd om de intellectuele erfenis van filosoof Isaac Levi (30 juni 1930 - 25 december 2018) te eren, die lange tijd redacteur was voor The Journal of Philosophy. Het is een competitie die openstaat voor huidige filosofiepromovendi en onderzoekers die in de afgelopen twee jaar een doctoraat hebben behaald. De prijs wordt toegekend aan een artikel dat is ingediend bij het tijdschrift over de interessegebieden van Levi. Die gebieden omvatten besluitvormingstheorie, epistemologie, formele epistemologie, pragmatisme (vooral zoals ontwikkeld door Peirce), wetenschapsfilosofie, sociale keuzetheorie, ethiek van controverse, en de relevantie van filosofie op deze gebieden voor het openbare leven.

Journal of Philosophy
Het Journal of Philosophy staat algemeen bekend als een van de meest prestigieuze tijdschriften in de filosofie. Het publiceert filosofische artikelen van actueel belang en moedigt de uitwisseling van ideeën aan, vooral de verkenning van de grens tussen filosofie en andere disciplines. Bijdragers door de jaren heen zijn onder andere G. E. M. Anscombe, Noam Chomsky, Arthur Danto, John Dewey, Martha Nussbaum, W. V. Quine, John Rawls, Bertrand Russell en Amartya Sen. Sinds de oprichting in 1904 wordt het uitgegeven door de Columbia University.

John Stuart Mill College & PPE
Het John Stuart Mill College (JSMC) is opgericht in 2016 met de ambitie om de VU te positioneren als het centrum op het Europese continent voor uitstekend onderzoek en onderwijs op het gebied van Philosophy, Politics and Economics (PPE). Professionals in het bedrijfsleven, de politiek en de academische wereld moeten steeds meer omgaan met complexe maatschappelijke vraagstukken die niet vanuit één invalshoek kunnen worden opgelost. Het John Stuart Mill College is een plek waar verschillende vakgebieden en theoretische benaderingen worden geïntegreerd om dergelijke maatschappelijke problemen interdisciplinair te interpreteren.