Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Voorlopige inschrijfcijfers universiteiten

10 november 2023
In het collegejaar 2023-2024 staan er 340.700 studenten ingeschreven aan een Nederlandse universiteit. Dit aantal is een lichte stijging ten opzichte van het aantal inschrijvingen van het vorige collegejaar. Zo blijkt uit de voorlopige inschrijfcijfers van de Universiteiten van Nederland (UNL).

Aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) blijft het aantal inschrijvingen nagenoeg gelijk. Begin oktober 2023 telt de VU in totaal 31.810 studenten met een hoofdinschrijving aan de universiteit. Vorig jaar was dit aantal 31.671. De instroom van het aantal eerstejaars bachelorstudenten loopt wel terug met -5,3 procent. Dat is grotendeels het gevolg van de nieuwe numerus fixus voor de opleidingen Computer Science en Gezondheid & Leven. Het aantal eerstejaars masterstudenten stijgt daarentegen licht met 1,2 procent.

Internationale studenten
Landelijk zijn er minder internationale studenten gestart met een bacheloropleiding aan een Nederlandse universiteit dan vorig jaar. Door een lichte toename in de master stabiliseert de internationale instroom op landelijke niveau in totaal. UNL geeft als mogelijke verklaring voor de daling aan dat universiteiten minder internationaal zijn gaan werven en meer informatie over het tekort aan studentenwoningen zijn gaan geven.

Maatregelen
Interim-voorzitter van UNL Jouke de Vries, roept daarom op voorzichtig om te gaan met de inzet van radicale maatregelen om de internationale instroom te stoppen. “Wetenschap is van nature grensoverschrijdend, dus het internationale karakter van onze universiteiten moeten we koesteren. De samenleving heeft bovendien, vanwege de enorme tekorten op de arbeidsmarkt, meer dan ooit internationale studenten nodig die zich na hun studie blijven inzetten voor Nederland. Tegelijkertijd willen universiteiten wel meer controle over de instroom, zodat de sector ook in de toekomst haar maatschappelijke taken kan blijven vervullen. Daarom vragen we sinds 2018 om instrumenten waarmee de universiteiten de instroom van internationale studenten op opleidingsniveau kunnen sturen. Hierover blijven we graag met de overheid in gesprek.”

Verrijking
Ook aan de VU is er een vergelijkbare ontwikkeling te zien in het aantal internationale studenten*. Het aantal internationale studenten aan de VU bedraagt nu 2302. In het afgelopen collegejaar bedroeg dat aantal 2551. Zo daalt het aantal internationale bachelorstudenten met -18 procent. Bij de masters is een stijging van 5 procent van het aantal internationale studenten. Ondanks de daling benadrukt ook rector magnificus van de VU Jeroen Geurts het belangrijke aandeel dat internationale studenten hebben in het onderwijs aan de VU. “Als inclusieve universiteit zien wij diversiteit als een verrijking voor onze studenten. Niet alleen voor iemands persoonlijke ontwikkeling, maar ook omdat de uitdagingen waar we vandaag de dag als maatschappij voorstaan over de landsgrenzen heengaan, denk aan de klimaatcrisis en kansenongelijkheid."

De definitieve inschrijfcijfers volgen in het voorjaar van 2024. Het bericht van de Universiteiten van Nederland over de voorlopige inschrijfcijfers is hier terug te lezen.

* internationale studenten zijn hierbij gedefinieerd op basis van zowel herkomst als vooropleiding