Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Verdubbeling aanmeldingen eenjarige master Theologie en Religie bij VU

30 januari 2023
De faculteit voor Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam ziet het aantal voorlopige aanmeldingen voor de eenjarige masteropleiding dit jaar verdubbelen. Ook de bachelor Theology and Religious Studies blijft populair, 43% van de nieuwe studenten kiest voor de VU. Hoewel een landelijke terugloop ook hier te zien is, blijft VU Amsterdam een van de grootste opleiders voor academische theologische professionals.

In totaal hebben zich op dit moment al 18 studenten aangemeld voor de bachelor Theologie- en Religiestudies (TRS) bij een Nederlandse universiteit. Vorig jaar om deze tijd waren dat er ook 18. Bijna de helft daarvan start de studie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor de eenjarige masteropleiding hebben zich in totaal nu al 87 studenten gemeld. Daarvan ontvangt de VU er 19, terwijl dat er vorig jaar nog 10 waren. 

Relevant voor professionals en maatschappij

"We zijn natuurlijk heel blij dat zo veel studenten weer voor ons kiezen," zegt Ruard Ganzevoort, decaan van de faculteit Religie en Theologie aan de VU. "Maar tegelijkertijd zien we bij alle theologische opleidingen in Nederland een terugloop. Dat is een uitdaging voor ons allemaal. We moeten zorgen dat we voldoende mensen afleveren die leiding kunnen geven aan geloofsgemeenschappen of elders in de samenleving met kennis van zaken op morele en levensbeschouwelijke vragen kunnen ingaan. Dat doen we onder andere door docenten en geestelijk verzorgers op te leiden en door onderzoek te doen naar bijvoorbeeld de ontwikkeling van gemeenschappen, religieus erfgoed, duurzaamheid en vredesopbouw. Zo blijven we relevant voor toekomstige theologische professionals, en voor de maatschappij." 

Ontmoeting en contact

Stefan Zwaan, derdejaars student Theology and Religion Studies aan de VU: "In onze samenleving ontmoeten we christenen, moslims, joden, hindoes en boeddhisten. Op de faculteit Religie en Theologie leer je wat al die religieuze achtergronden inhouden en hoe je omgaat met mensen die op hun eigen manier in het leven staan. Zo krijgen we bijvoorbeeld college over de islam en het hindoeïsme, maar ook over hoe de verschillende religies zich tot elkaar verhouden. Daarbij gaat het vooral over de vraag hoe we met elkaar in contact staan. Ontmoeting is hét principe van de faculteit."

Lees hier alles over de opleidingen aan de VU Faculteit voor Religie en Theologie.