Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Veni-beurs voor communicatiewetenschapper Ming Boyer

3 augustus 2023
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan communicatiewetenschapper Ming Boyer een Veni-financiering toegekend. Hij kan hiermee in de komende drie jaar zijn eigen onderzoek naar groepscommunicatie verder ontwikkelen.

Inclusief publiek debat
In tijden van identiteitspolitiek staat de democratische functie van de media als forum voor publieke discussie onder druk. Wanneer politiek zich steeds explicieter verhoudt tot sociale groepen, bijvoorbeeld gebaseerd op etniciteit of gender, moet een effectief publiek debat ruimte bieden aan zowel dominante (bijv. witte mensen, mannen) als gemarginaliseerde (bijv. etnische minderheden, vrouwen) groepen. Gemarginaliseerde groepen worden echter vaak stereotype weergegeven en ondervertegenwoordigd in de politieke media. Een inclusief publiek debat faciliteren is daarom een cruciale uitdaging voor hedendaagse democratieën.

Bestaand onderzoek naar groepsrepresentatie in politieke media laat drie belangrijke hiaten zien. Ten eerste beperkt de focus op hoeveel groepen communiceren ons theoretisch begrip van hoe dominante en gemarginaliseerde groepen communiceren – d.w.z. hun gebruik van argumenten, het oproepen tot emotie en het tonen van emotie. Ten tweede is er een gebrek aan onderzoek naar audiovisuele communicatie – de primaire vorm waarin burgers worden blootgesteld aan publieke deliberatie. Ten derde zorgden problemen bij het meten van emotie in communicatie door dominante en gemarginaliseerde groepen – en de verwerking daarvan – ervoor dat emotie in groepscommunicatie bijzonder onderbelicht bleef. “Ik vul deze gaten door de inhoud, journalistieke constructie en effecten van communicatie door dominante en gemarginaliseerde groepen in Nederlandse talkshows te bestuderen,” aldus Boyer.

Nederlandse takshows
Boyer combineert inzichten uit communicatiewetenschap, politicologie en sociale psychologie en past daarbij een multi-methodische benadering toe. Hij gebruikt baanbrekende automatische emotiedetectie in panelleden van talkshows, aangevuld door diepte-interviews met programmeurs en panelleden, en innovatieve fysiologische metingen van emoties onder kijkers van talkshows. “Door groepscommunicatie in Nederlandse talkshows in kaart te brengen op basis van gender en etniciteit, herbeoordeel ik het functioneren van de media als publiek forum. Diepte-interviews met talkshowprogrammeurs en panelleden leveren belangrijke kennis op over het (faciliteren van een inclusief) publiek debat,” zegt Boyer. Ten slotte biedt een fysiologisch experiment over de effecten van groepscommunicatie op het publiek cruciaal inzicht in mogelijke vooroordelen tegen gemarginaliseerde groepen en manieren om deze te doorbreken. Boyers onderzoek geeft hiermee theoretisch en empirisch inzicht in hedendaagse publieke deliberatie, en kansen voor oplossingen.

Talentprogramma
Het NWO-Talentprogramma geeft onderzoekers de vrijheid om vanuit creativiteit en passie eigen onderzoek te doen. Zij ontvangen maximaal 280.000 euro. Het programma stimuleert vernieuwing en nieuwsgierigheid. Vrij onderzoek draagt bij aan en bereid ons voor op de maatschappij van morgen. Daarom zet NWO in op een diversiteit aan wetenschappers, domeinen en achtergronden. Veni maakt samen met de Vidi- en Vici-beurzen deel uit van het Talentprogramma.

NWO selecteert onderzoekers op basis van de wetenschappelijke kwaliteit en het innovatieve karakter van het onderzoeksvoorstel, de wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact van het voorgestelde project en de kwaliteit van de onderzoeker.