Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Veni-beurs voor 3 onderzoekers van Geesteswetenschappen

3 augustus 2023
NWO heeft aan 188 veelbelovende onderzoekers uit de volle breedte van de wetenschap Veni-financiering van maximaal 280.000 euro toegewezen.

De laureaten kunnen daarmee in de komende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen. Binnen de faculteit Geesteswetenschappen zijn 3 veni’s toegekend, aan Tim Groot Kormelink (Journalistiekwetenschap), Marek Jancovic (Media Studies) en Kyveli Mavrokordopoulou (Geschiedenis Moderne Kunst) die als research fellow bij de faculteit komt.

Tim Groot Kormelink
Voorbij het nieuws: Hoe mensen inzichten ontwikkelen over maatschappelijke vraagstukken is het onderzoeksvoorstel waarvoor journalistiekwetenschapper Tim Groot Kormelink de Veni krijgt. Van het ochtendjournaal tot viral TikTok-filmpjes: er komt non-stop informatie op ons af. Dit onderzoek leert ons hoe mensen uit deze informatiestroom inzichten ontwikkelen over maatschappelijke vraagstukken. Groot Kormelink: “Hierbij wordt in het bijzonder gekeken naar welke rol verschillende mediaplatforms en -genres spelen, alsook de invloed van de sociale omgeving. Het onderzoek combineert de nieuwste computationele en etnografische methoden om zowel het gedrag als de ervaringen van mensen in beeld te brengen.”

Marek Jancovic
Marek Jancovic krijgt de Veni voor zijn onderzoeksvoorstel Agriculture and the Global History of Celluloid Film Manufacturing. Voordat films digitaal werden, was celluloidfilm de basis voor films. Celluloid is een kunststof gemaakt met landbouwproducten zoals kamfer, gelatine en katoen. Veel van deze materialen werden gewonnen in gekoloniseerde gebieden van de wereld voordat ze in Europa en Noord-Amerika werden verwerkt. Jancovic: “Door de handelsroutes en toeleveringsketens in kaart te brengen zal dit onderzoeksproject duidelijk maken hoe afhankelijk de filmindustrie was van landbouwproducten en de vraag hiernaar heeft aangejaagd. Dit historisch onderzoek zal blootleggen hoe de filmindustrie heeft bijgedragen aan een wereldwijd economisch systeem dat afhankelijk is van planten, dieren, kunststoffen, stikstof en andere materialen.”

Kyveli Mavrokordopoulou
Kunsthistoricus Kyveli Mavrokordopoulou krijgt de Veni voor haar onderzoek getiteld Uranium Matters: An Interdisciplinary Study of Radiotoxicity in the Arts. Uranium, de grondstof voor nucleaire technologie, is onderbelicht gebleven in de geschiedenis van het “atoomtijdperk”. Kunstgeschiedenis is zich pas recent langzaam gaan richten op kunstwerken die uranium als thema gebruiken dan wel het element zelf inzetten. Mavrokordopoulou: “Mijn interdisciplinaire onderzoek bekijkt het element uranium in kunst van de twintigste- en eenentwintigste-eeuw, nu kunstenaars zich eindelijk ook zijn gaan verdiepen in de geschiedenis van uraniumdelving, met de ecologische implicaties en de giftige gevolgen ervan. Door het element uranium in en door kunst te onderzoeken, verbindt dit onderzoek milieurechtvaardigheid met kunstpraktijken.”

Talentprogramma
Het NWO-Talentprogramma geeft onderzoekers de vrijheid om vanuit creativiteit en passie eigen onderzoek te doen. Het programma stimuleert vernieuwing en nieuwsgierigheid. Vrij onderzoek draagt bij aan en bereid ons voor op de maatschappij van morgen. Daarom zet NWO in op een diversiteit aan wetenschappers, domeinen en achtergronden. Veni maakt samen met de Vidi- en Vici-beurzen deel uit van het Talentprogramma.

NWO selecteert onderzoekers op basis van de wetenschappelijke kwaliteit en het innovatieve karakter van het onderzoeksvoorstel, de wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact van het voorgestelde project en de kwaliteit van de onderzoeker.