Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Van rechtszaal tot Rembrandt: talloze mogelijkheden VR in het onderwijs

22 mei 2023
In het Tech Lab in het NU-gebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam vind je een volledige Virtual Reality-opstelling. Hoewel de apparatuur slechts bestaat uit enkele headsets en een green screen, biedt deze bescheiden opstelling docenten de mogelijkheid om hun onderwijs volledig te transformeren. Want hoe bereid je studenten voor op de praktijk zonder een volledige collegezaal studenten te verplaatsen naar de rechtszaal, een expositieruimte, een archeologische site of een anatomische les? Het Tech Lab geeft het antwoord: door gebruik te maken van een realistische virtuele omgeving waarin studenten te maken krijgen met situaties waar ze in hun werkveld ook mee geconfronteerd worden. Dat dit soort technieken een waardevolle toevoeging zijn, blijkt uit de diverse projecten waarin momenteel Virtual Reality wordt toegepast.

Pleiten in een authentieke rechtszaal
Een project dat haar waarde al talloze keren heeft bewezen is PleitVrij. Dit programma wordt ingezet bij het vak Pleitoefening binnen de opleiding Rechtsgeleerdheid. Via de applicatie leren studenten om beter te pleiten. Dankzij de VR-headset staan ze opeens in de oudste rechtszaal van Nederland, in Groningen, een rechtszaak na te spelen. Waar studenten voorheen enkel ervaring opdeden in een onderwijsruimte, zijn ze dankzij de virtuele setting beter voorbereid op de beroepspraktijk. Samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht wordt er gewerkt aan een tweede versie, die ook de mogelijkheid biedt om op de stoel van de rechter te zitten. Het drietal universiteiten faciliteert ook de implementatie van de applicatie bij andere instellingen, waardoor instellingsoverstijgend werken mogelijk wordt gemaakt.

Virtuele tentoonstellingen
Ook binnen de kunsten is Virtual Reality van grote waarde. Een docent van het vak Onderzoekstechnieken binnen de opleiding Media, Design, Kunst & Architectuur worstelde met de manier waarop studenten moesten leren over visuele kunst. In samenwerking met het Tech Lab werd de applicatie Spatial geïntroduceerd, waarin ze hun eigen virtuele tentoonstelling konden cureren. “We hebben nu ook, in plaats van alleen over de inhoud, moeten nadenken over de plaatsing van de kunstwerken en teksten”, betuigt één van de studenten. Docenten en studenten kregen vanuit het Tech Lab een introductiecollege over Spatial en konden gedurende het proces bij Team Onderwijsondersteuning van de Universiteitsbibliotheek aankloppen met vragen. Het project eindigde met een feestelijke opening van de tentoonstellingen, waarin de studenten in real-time een rondleiding door hun virtuele expositie konden geven.

Levensecht erfgoed
De faculteit Geesteswetenschappen onderzoekt de mogelijkheden van digital humanities. Er bestaan bijvoorbeeld applicaties waarin je oude tempels bijna levensecht kunt bekijken. Moeilijk toegankelijke locaties worden zo naar de student gebracht. Zo’n app kan bijvoorbeeld een discussie op gang brengen over de representatie van erfgoed als het niet meer in de originele staat is. Het bijkomende voordeel van de technologie is dat deze vormbaar is, waardoor bijvoorbeeld schaal en ruimte beter zijn in te schatten en studenten erfgoed vanuit verschillende perspectieven kunnen bekijken.

Spiergroepen bestuderen
Ook in de studie Bewegingswetenschappen wordt VR toegepast. Met behulp van de applicatie 3D Organon kunnen studenten oefenen in de snijzaal, bijvoorbeeld door het lichaam te ontleden en spiergroepen te bestuderen. De realistische virtuele omgeving geeft ze de kans om zich goed voor te bereiden op de echte snijzaal.

Ben je ook benieuwd welke mogelijkheden VR jou kan bieden? Neem contact op met het Tech Lab voor advies op maat.

Vragen over XR of 3D-printen? Kom naar het Tech Lab!

Neem gerust contact met ons op

techlab.ub@vu.nl

UB Tech Lab

Nieuwe Universiteitsgebouw
Onderwijswerkplaats, 1A-25
De Boelelaan 1111
1081HV Amsterdam

Contactpersoon

  • Linde Voorend
  • Projectleider Onderwijs- & contentondersteuning
  • l.voorend@vu.nl
Dit is een foto van Linde Voorend. Zij is teamlid van Onderwijsondersteuning.