Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Update verkenning samenwerking FRT, FGW en FSW

11 december 2023
Afgelopen zomer kondigde het College van Bestuur aan een verkenning te starten naar de samenwerking van de faculteiten FRT, FGW en FSW. De verkenning richt zich op de mogelijkheden om de faculteiten te integreren.

Inmiddels heeft de Ondernemingsraad een positief advies over de verkenningsopdracht en over de in te schakelen externe verkenner uitgebracht. Dat betekent dat het CvB het besluit heeft genomen tot het verstrekken van de opdracht voor de verkenning. Het CvB heeft de adviezen van de Ondernemingsraad met haar besproken en deze, waar mogelijk, verwerkt in de opdracht.

Het verkenningsteam bestaat uit Aafke Hulk, emeritus hoogleraar Linguïstiek aan de UvA en voormalig lid RvT van de VU en Erna Klein Ikkink, lid Managementpool en voormalig directeur Student- en Onderwijszaken van de VU.

De gesprekken over de samenwerking FRT, FGW en FSW gaan nu van start. Aangezien de verkenningsfase een aantal maanden zal duren, wordt de rapportage over de verkenning niet eerder dan eind april 2024 verwacht.

Bij vragen, observaties of suggesties: neem contact op met eigen faculteitsbestuur of je leidinggevende.