Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Twee PPE-studenten in de USR

11 mei 2023
Met ongeveer 300 studenten op het totaal van meer dan 30.000 van de VU, maakt het John Stuart Mill College slechts 1% uit van het studentencorps van de universiteit. De verkiezingen voor de universitaire studentenraad van vorige maand hebben echter eens te meer aangetoond dat de PPE-opleiding een buitensporige aanwezigheid heeft aan de VU: 2 van de 11 verkozen raadsleden zijn PPE-studenten.

De USR (Universitaire Studentenraad) bestaat uit gekozen studentenvertegenwoordigers en oefent invloed uit door veelvuldig te vergaderen met het college van bestuur van de universiteit, aangezien de USR instemmingsbevoegdheid heeft over zaken variërend van strategisch beleid tot financiële ondersteuning van studenten. Studentraadslid zijn is een functie die veel toewijding en verantwoordelijkheid vereist, maar het is ook de ideale plaats voor studenten om veranderingen teweeg te brengen aan de universiteit en ervaring op te doen als vertegenwoordiger, wat onze twee toekomstige raadsleden van PPE aantrok om zich kandidaat te stellen. 

Suvarn Nagan, een eerstejaars PPE-student uit Zuid-Afrika, werd gekozen in de USR voor de SRVU-partij en wil meer diversiteit in de raad brengen. Suvarn: "Ik wilde lid worden van de USR om de inclusiviteit te verbeteren. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in politiek en ik heb wat ervaring opgedaan met organiseren door in twee commissies binnen Kallioppe te zitten, wat me het vertrouwen gaf om me kandidaat te stellen voor de USR toen ik hoorde over die mogelijkheid. Ik denk namelijk dat beïnvloeding van binnenuit (door deel te nemen aan de besluitvorming) beter bij me past dan beïnvloeding van buitenaf (door te protesteren). Ik denk dat er in de huidige raad nog niet genoeg diversiteit is en als internationale gekleurde student van buiten de EU kan ik een nuttig ander perspectief inbrengen. Ik vind dat de universiteit naast inclusiviteit ook stabiliteit moet bieden, zodat studenten ten volle van hun studie kunnen profiteren. Daarom wil ik helpen problemen op te lossen, zoals de strijd van internationale studenten om huisvesting te vinden of het gebrek aan genderintegriteit. De huidige en vorige raden hebben op deze punten al vooruitgang geboekt door middel van de huisvestingsloterij en een paar gender inclusieve toiletten in de VU, maar de problemen zijn nog niet opgelost en we moeten verder gaan. Dit zijn de zaken waarvoor ik wil strijden, en ik hoop dat ik na een jaar kan terugkijken op goed werk. Onze uniciteit is onze kracht, maar die kan pas worden gevierd als die wordt gerespecteerd."

Hidde Smid, ook een eerstejaars PPE en afkomstig uit Nederland, werd geïnspireerd door een ander soort gebrek aan diversiteit in de huidige raad en liet zich verkiezen voor de Liberale Universiteitspartij, die hij zelf heeft opgericht. Hidde: "Ik ben al langer geïnteresseerd in politiek, want ik ben actief in een politieke jongerenorganisatie (de JOVD) en ik had tijdens mijn studie in Groningen interesse om misschien in de universiteitsraad te komen. Dit jaar, toen ik in Amsterdam studeerde, stoorde het beleid van de USR me enigszins, omdat het zich bezighield met oppervlakkigheden en activistisch van aard leek, en niet gericht was op de kerntaak van de universiteit: onderwijs. Ook vond ik het jammer dat er in de huidige raad geen diversiteit aan meningen lijkt te zijn; zittende raadsleden hebben allemaal in grote lijnen dezelfde links-progressieve opvattingen, terwijl dit niet voor alle studenten aan de uni geldt. Ik wil een liberaal perspectief in de raad brengen, gericht op het bevorderen van individuele vrijheid voor studenten door een halt toe te roepen aan het huidige kneuterige beleid zoals het verwijderen van papieren bekertjes, de vleesloze maand in de kantine of zelfs het verbreken van de banden met de fossiele brandstofindustrie. Studenten moeten hun eigen keuze kunnen maken in deze zaken. Het zal moeilijk zijn om een eenmanspartij te zijn in een raad van elf, maar ik wil constructief zijn en compromissen sluiten zoals in het Nederlandse poldermodel om dichter bij mijn doelen te komen, ik wil niet alleen maatregelen waar ik het niet mee eens ben tegenwerken of bemoeilijken. Ik geloof dat onze universiteit een kracht ten goede is in de wereld en de beste manier om die kracht te gebruiken is om gericht te blijven op het verbeteren van het onderwijs en geen waardevolle middelen te gebruiken voor kwesties die er tangentieel mee verbonden zijn." 

Aan het John Stuart Mill College worden studenten uiteraard onderwezen in de disciplines filosofie, politiek en economie, maar sommige gretige studenten worden al actief in de (universiteits-)politiek nog voor ze afstuderen. Nu het stof van het campagneseizoen is neergedaald, kijken we uit naar wat Hidde en Suvarn volgend studiejaar in hun rol als raadslid kunnen bereiken.