Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Toekenning voor onderzoek naar mediawijsheid en desinformatie

16 januari 2023
Communicatiewetenschappers Ivar Vermeulen en Ellen Droog hebben een toekenning ontvangen voor het onderzoeksproject ‘OMEDIALITERACY: Overview of the Challenges and Opportunities of Media Literacy Policies in Europe’. Met dit project willen ze de bestaande kennis over de effecten van desinformatie en de bestrijding daarvan in Europa in kaart brengen.

Er zijn in Europa veel verschillende projecten opgestart om desinformatie beter te herkennen en om de schadelijke effecten te verminderen. Deze initiatieven zijn erop gericht om het vermogen van mensen om verschillende soorten mediaberichten te kunnen analyseren, evalueren en creëren, te vergroten en zich zo te wapenen tegen desinformatie. Vermeulen en Droog willen de effectiviteit van deze initiatieven nader onderzoeken.  

De toekenning draagt bij aan een beter overzicht van de wetenschappelijke literatuur over de schadelijke effecten van desinformatie, en over manieren om deze effecten tegen te gaan. Dit project kan een overzicht bieden van concrete acties die de Europese samenleving (EU, regeringen, gemeentes, media, Ngo’s, onderwijs etc.) kunnen nemen om desinformatie te bestrijden.

‘’Voor ons past dit onderzoek perfect in onze bestaande onderzoekslijn naar manieren om de gevolgen van desinformatie op publieke meningsvorming te beperken’’, aldus Ivar Vermeulen. Ellen Droog zal het project in 2023 als postdoc uitvoeren.

Dit project wordt gefinancierd door het European Media and Information Fund (EMIF), wat gesponsord wordt door Google, de EU, en de filantropische Gulbenkian Foundation. EMIF ondersteunt onderzoeksprojecten om desinformatie in Europa aan te pakken, om zo een veerkrachtiger en op feiten gebaseerd digitaal informatie-ecosysteem te bevorderen. Het project wordt uitgevoerd met collega-wetenschappers van de Universitat Autònoma de Barcelona, Universidade NOVA de Lisboa en Universität Wien.