Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Stadslandbouw stimuleren met FOODCITYBOOST

21 december 2023
De Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam) neemt het voortouw in het Horizon Europe-project FOODCITYBOOST. Dit beoordeelt de impact van stadslandbouw in Europa. Milieuwetenschappers Nynke Schulp, Peter Verburg en Pierre Chopin coördineren het project en werken samen met negentien partners. FOODCITYBOOST ontvangt 5 miljoen euro en gaat van start op 1 januari 2024.

FOODCITYBOOST
Het FOODCITYBOOST-project wil stadslandbouw evalueren en beleid ontwikkelen om een duurzame ontwikkeling te bevorderen. Beleidsmakers en praktijkmensen hebben dringend kennis nodig over de voordelen, impact en risico's van stadslandbouw. Hierdoor kunnen ze beleid maken die de goede kanten van stadslandbouw bevorderen en de problemen ervan verminderen. Daarom ontwikkelt FOODCITYBOOST een handig hulpmiddel om slimme beslissingen te nemen over welke regels geschikt zijn voor stadslandbouw. Het project wordt geleid door het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM), afdeling Environmental Geography.

Negatieve impact
Europa's landelijke en stedelijke gebieden hebben te maken met toenemende negatieve gevolgen van klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, niet-duurzaam gebruik van hulpbronnen en een groeiende kloof tussen burgers uit stedelijke en landelijke gebieden. Deze lange termijn ontwikkelingen bedreigen de duurzaamheid van stedelijke ontwikkeling en de bijbehorende voedselsystemen. In steden in Europa zijn verschillende soorten stadslandbouw opgedoken, zoals tuinen op daken of verticale landbouw. Deze slimme ideeën kunnen helpen om goed om te gaan met de grote problemen die er zijn.

Ontplooien van de mogelijkheden van stadslandbouw
Het toekomstige potentieel van stadslandbouw wordt beoordeeld, net als nieuwe vormen van stadslandbouw. Het hulpmiddel dat in FOODCITYBOOST wordt ontwikkeld, geeft informatie over hoe goed stadslandbouw werkt op het gebied van milieu, sociale zaken en economie in steden, regio's en de EU.

Leren van ervaringen en verschillende regio's
FOODCITYBOOST werkt nauw samen met 100 belanghebbenden uit zes casestudies, met een aanpak gebaseerd op ‘living labs’. Deze aanpak maakt het mogelijk te leren van regio's en steden in heel Europa, waar stadslandbouw goed functioneert en wordt ondersteund door regionaal beleid. FOODCITYBOOST brengt expertise samen op het gebied van sociale wetenschappen en geesteswetenschappen, landensystemen, stadslandbouw en levenscyclusanalyse. Hierdoor wordt de basiskennis over stadlandsbouw verder uitgebreid.

New European Bauhaus
Het project verbindt het New European Bauhaus met veel creatieve, mooie en duurzame lokale voorbeelden van stadslandbouwsystemen. Dit is een creatief en interdisciplinair initiatief dat de Europese Green Deal verbindt met onze leefomgeving, en heeft veel creatieve en duurzame lokale voorbeelden van stadslandbouwsystemen. Hierdoor kunnen onderzoekers, stadsboeren en beleidsmakers gezamenlijk leren en kennis opdoen uit succesvolle lokale projecten. Dit bevordert uiteindelijk de ontwikkeling van nieuwe duurzame stedelijke omgevingen.