Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Sonja Meijer spreekt met Kamercommissie: wijziging Penitentiaire beginselenwet

26 oktober 2023
Op 4 oktober is Sonja Meijer als expert gehoord door de vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid over de wijziging van de Penitentiaire beginselenwet.

Tijdens het rondetafelgesprek spraken ze over de aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie en lichtte Meijer haar wetenschappelijke factsheet toe. ''Ook bij de zwaarste categorie gedetineerden is telkens een individuele belangenafweging nodig bij het treffen van maatregelen die inbreuk maken op rechten van gedetineerden. Hierbij moet een concrete toetsing worden gemaakt aan de beginselen van noodzaak, proportionaliteit en subsidariteit'', aldus Meijer. 

Cursus Actuele ontwikkelingen in het Penitentiair recht
Vrijdag 15 december verzorgen prof. dr. Sonja Meijer en mr. Max Beekes de cursus Actuele ontwikkelingen in het Penitentiair recht. Tijdens deze cursus wordt aan de hand van de meest recente jurisprudentie van de beroepscommissie van de RSJ alsmede recente wetswijzigingen ingegaan op de materiĆ«le en formele rechtspositie van de gedetineerde. Meer informatie en inschrijven.