Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Snel COVID-19 geïnfecteerd longweefsel bekijken met nieuwe beeldvormingstechniek

9 maart 2023
Wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam ontwikkelden samen met artsen van Amsterdam UMC een nieuwe beeldvormingstechniek voor een snellere analyse van longweefsel. Deze techniek kan al in de operatiekamer worden toegepast en brengt ‘live’ weefselstructuren en cellen in beeld, wat helpt bij het begrijpen en bestrijden van longziekten zoals COVID-19.

Het onderzoeksteam heeft deze nieuwe beeldvormingstechniek, die gebaseerd is op zogeheten ‘hogere harmonische generatie microscopie’ (HHG), toegepast voor het beoordelen van longweefsel dat geïnfecteerd is met het coronavirus. “In slechts enkele minuten en zonder dat er bewerkingen van het weefsel nodig waren, konden alle typische kenmerken voor COVID-19 in hoge kwaliteit in beeld gebracht worden”, vertelt VU-promovendus Laura van Huizen, eerste auteur van de studie. Alle resultaten zijn gepubliceerd in American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (AJRCCM).

Uit eerdere studies is al gebleken dat met HHG-microscopie weefsel veel sneller onderzocht kan worden dan met huidige veelgebruikte weefselonderzoeksmethoden. Dit is echter de eerste studie die COVID-19 geïnfecteerd longweefsel in beeld brengt met behulp van deze microscopietechniek.

Meer klinische trials
De nieuwe beeldvormingstechniek die het onderzoeksteam heeft ontwikkeld is veelbelovend, maar “het is nog te vroeg om te gebruiken als medisch hulpmiddel voor longweefselonderzoek op grotere schaal”, aldus VU-hoogleraar Biofotonica & Medische Beeldverwerking Marloes Groot. “Daarvoor moeten er eerst nog meer klinische trials worden uitgevoerd, maar in de toekomst kan hiermee zeker gezondheidswinst gerealiseerd worden.”

De studie is uitgevoerd in samenwerking met de VU-startup Flash Pathology BV, die de HHG-microscoop op de markt gaat brengen en verdere klinische studies in de planning heeft. De VU-LaserLaB onderzoeksgroep Biofotonica & Medische Beeldverwerking heeft ook samengewerkt met de afdeling Longziekten van Amsterdam UMC, waarbij artsen Jouke Annema, Peter Bonta en Kirsten Kalverda hebben meegewerkt aan het onderzoek. De studie is gefinancierd vanuit de subsidie van NWO-TTW.

Afbeelding: PhD student Laura van Huizen, hoogleraar en longarts Jouke Annema (Amsterdam UMC) en hoogleraar Marloes Groot (links naar rechts)