Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Ruard Ganzevoort nieuwe Rector International Institute of Social Studies

22 mei 2023
Prof. dr. Ruard Ganzevoort, decaan van de Faculteit Religie en Theologie en chief diversity officer VU, zal met ingang van 15 augustus 2023 onze universiteit verlaten om zijn loopbaan voort te zetten aan de Erasmus Universiteit. Hij wordt daar rector van het International Institute of Social Studies.

Sinds 1 januari 2017 is Ruard actief als decaan en heeft hij de faculteit met al haar verscheidenheid geleid in een transitieperiode waarbij op een unieke manier de complexe betekenis van religie in de samenleving en binnen geloofsgemeenschappen aan de orde wordt gesteld.

Bijzonder dankbaar

Ruard kijkt terug: "We hebben als faculteit hard gewerkt aan de vernieuwing van ons profiel. Academisch bij de wereldtop, ingebed in een breed scala van geloofsgemeenschappen en sterk gericht op maatschappelijke vragen. Daarbij hebben we ook moeilijke keuzes moeten maken, maar mede daardoor staat er een faculteit met veel geweldige mensen, een goede reputatie, en een gezonde bedrijfsvoering. Ik ben de wetenschappers en de ondersteuners, de studenten, onze partners en seminaries, de collega's van de VU en de zusterinstellingen bijzonder dankbaar voor de inspirerende tijd die we samen gehad hebben." 

Verbindend en inclusief

VU-rector Jeroen Geurts zegt over het vertrek van Ruard: "We zijn diep onder de indruk van de visie die door Ruard en zijn team bij FRT is neergezet. De verbindende, op diversiteit en inclusiviteit gerichte aanpak, de menselijke maat en het belang van de dialoog zijn leidend in de faculteit en zijn een constante voedingsbodem voor de bredere universiteit. We zijn trots op Ruard en zullen hem missen."

Het College van Bestuur dankt Ruard voor de betekenis die hij heeft gehad voor de Vrije Universiteit en wenst hem veel succes.

Het proces voor de opvolging van Ruard wordt later bekendgemaakt.