Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Reactie van stormvloeden op een warmer klimaat

25 september 2023
Als gevolg van de stijgende zeespiegel en toenemende stormen zullen naar verwachting in de komende decennia vaker kustoverstromingen plaatsvinden. Onder leiding van klimaatwetenschapper Sanne Muis van de Vrije Universiteit Amsterdam en Deltares onderzocht een internationaal team van wetenschappers hoe stormvloeden (een tijdelijke stijging van het waterniveau tijdens een storm) zullen reageren op een warmer klimaat. Het onderzoek richt zich op stormvloeden die gemiddeld eens in de 10 jaar voorkomen. De resultaten laten zien dat opwarming van het klimaat kan resulteren in maximaal 20% hogere stormvloeden. Dit kan bijdragen aan een groter risico op overstromingen. Echter, de mate van de verandering varieert sterk over de wereld.

Geavanceerde klimaatmodellen
Het onderzoek is onlangs gepubliceerd in Earth’s Future. De onderzoekers maakten gebruik van meerdere wereldwijde klimaatmodellen. "Ons onderzoek draagt bij aan een beter begrip van hoe stormvloeden in de toekomst kustgebieden kunnen beïnvloeden", vertelt Sanne Muis. Wij ontwikkelden stormvloedverwachtingen van 1950 tot 2050 door de nieuwste CMIP6 klimaatprojecties van de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), United Nations. “Dit hebben we gedaan door het Deltares Global Tide and Surge Model (GTSM) te forceren met meerdere klimaatmodellen van het High Resolution Model Intercomparison Project (HighResMIP)” legt Muis uit. In vergelijking met de grove resolutie van de reguliere CMIP-modellen (100-200 km) zijn de HighResMIP-modellen veel gedetailleerder met een resolutie van 25-50 km. "Het gebruik van geavanceerde klimaatmodellen met hoge resoluties stelt ons in staat om veranderingen in stormpatronen vast te leggen die voorheen ontoegankelijk waren. Hoewel er nog veel open vragen zijn, betekent dit werk een grote sprong voorwaarts en geeft het inzicht in hoe verschillende regio's te maken kunnen krijgen met veranderende stormvloedpatronen als gevolg van klimaatverandering. Dit is waardevolle informatie voor gemeenschappen, overheden en organisaties bij het nemen van weloverwogen beslissingen over kustontwikkeling, paraatheid bij rampen en veerkrachtige infrastructuur." aldus Muis.

Verleden versus heden
De validatie over de periode 1985-2024 laat zien dat er een goede overeenkomst is tussen de modeluitvoer en de werkelijke weergegevens. Maar de validatie laat ook zien dat er ook grote ruimtelijke vertekeningen zien, wat aangeeft dat de klimaatmodellen de stormpatronen niet goed weergeven in deze gebieden. Met behulp van historische gegevens van 1951-1980 vergelijkt het onderzoek de voorspelde stormvloedniveaus voor de periode 2021-2050. Deze resultaten laten zien dat er  veranderingen kunnen optreden tot 20% van de stormvloedniveaus die gemiddeld eens in de 10 jaar voorkomen.

Variatie wereldwijd
Er zit veel variatie in deze veranderingen over de hele wereld. In sommige gebieden zouden de stormvloeden lager kunnen worden zoals het Middellandse Zeegebied, Noord-Afrika en Zuid-Australië. In andere gebieden daarentegen zouden de stormvloeden hoger uit kunnen vallen zoals Alaska, het Noordelijke Caribische gebied, Oost-Afrika, China en het Koreaanse schiereiland. Dit zijn slechts kleine veranderingen ten opzichte van de grote klimaatvariabiliteit, onzekerheden in de analyse van extreme waarden en modelfouten. Verder onderzoek is noodzakelijk om beter inzicht te krijgen  in de oorzaken van modelvertekeningen en specifieke oorzaken van de stormvloedveranderingen.