Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Psychologen Giuliana Spadaro en Els van der Ven krijgen NWO Open Competitie XS

6 juli 2023
61 veelbelovende onderzoeksprojecten van start met Open Competitie SGW XS financiering

De toewijzingen van ronde 4 van het Open Competitie SGW-XS pilot programma (Sociale en Geesteswetenschappen) zijn een feit. De 61 onderzoekers gaan met een veelbelovend idee of een vernieuwend en risicovol initiatief van start. Ruim baan dus voor experimenten en innovatie. Opvallend aan deze ronde is dat veel projecten gaan over jongeren gerelateerd onderzoek.

AI-technieken bij meta-analyses
Giuliana Spadaro start een project om moderne AI-technieken te gebruiken om “levende meta-analyses” te creëren die automatisch worden opgebouwd en bijgewerkt uit de onderliggende gegevens en op aanvraag kunnen worden geraadpleegd. Meta-analyse is de gouden standaard voor onderzoekssynthese bij het testen van wetenschappelijke vragen. Er is een trend om de benodigde statistische gegevens van relevante studies te publiceren voor transparantie en reproduceerbaarheid. Spadaro: “Toch kost het veel moeite om deze gegevens te verkrijgen en een meta-analyse uit te voeren, wat meestal resulteert in een statische PDF-output. Bovendien kunnen de resultaten snel verouderd raken, omdat deze enkele jaren duren.”

Psychische hulp voor ongedocumenteerde migranten
Ongedocumenteerde migranten hebben te maken met veel problemen die een negatieve invloed hebben op hun mentale gezondheid, zoals sociale uitsluiting, slechte woonomstandigheden en onzekerheid over de toekomst. Er is weinig onderzoek naar deze moeilijk te bereiken populatie en conventionele gezondheidsinterventies zijn vaak niet geschikt. Els van der Ven gaat een innovatieve studieopzet gebruiken om het effect te evalueren van een transdiagnostische groepsinterventie die specifiek ontwikkeld is voor deze populatie. Van der Ven: “De uitkomstmaten zijn: persoonlijk herstel, ervaren stress en door de deelnemer zelf geëvalueerde behandeluitkomst. Ook zullen uitvoerbaarheid en acceptatie van de interventie worden onderzocht.”

SGW-onderzoeksveld
De projecten beslaan de hele breedte van het SGW-onderzoeksveld. Zo worden bijvoorbeeld risicofactoren en contexten onderzocht die jongeren vatbaarder maken voor misinformatie. Een ander project richt zich op de gevolgen van politieke leugens voor de representatieve democratie. Ook gaat er een grootschalige studie van start waarin middeleeuwse opvattingen over geleidehonden worden verzameld en geanalyseerd. Tevens wordt de invloed van versnelde biologische rijping van jongeren onderzocht. Dit levert inzichten op om preventie- en interventie programma’s te verbeteren.