Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Paul Muller ontvangt Vidi onderzoeksbeurs

29 juni 2023
Arbeidseconoom Paul Muller heeft van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend gekregen voor zijn onderzoek naar krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Paul Muller onderzoekt de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt, waarbij hij de oorzaken en beleid gericht op het verlichten van schaarste in kaart brengt. Muller licht toe: “Een belangrijke vraag voor de arbeidsmarkt is in hoeverre het mogelijk is voor werknemers om over te stappen naar beroepen waar de vraag groot is. In sommige beroepen is er, door diverse oorzaken zoals bijvoorbeeld automatisering, minder werk beschikbaar terwijl er in andere beroepen juist een groot tekort is aan werknemers. Zulke overstappen kunnen helpen om ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt ter verminderen: ze dragen bij aan betere aansluiting tussen aanbod en vraag.”

Impact van onderzoek

“Deze onderzoeken zullen direct bijdragen aan het optimaliseren van arbeidsmarktbeleid. De schaarste op de arbeidsmarkt zal de komende decennia alleen maar toenemen als gevolg van de vergrijzing. Daarom is het belangrijk dat we begrijpen hoe mensen beroepskeuzes maken. En hoe we ondersteuning kunnen bieden om beroepsoverstappen makkelijker te maken. Het juiste beleid kan er op macroniveau eraan bijdragen dat het arbeidsaanbod beter aansluit bij de vraag. Tegelijkertijd wil ik met dit onderzoek ervoor zorgen dat mensen terecht komen in banen die, ook op de lange termijn, het beste bij ze passen”, zo geeft Muller aan.

“De toekenning van de Vidi beurs betekent dat ik mij de komende vijf jaar hoofdzakelijk bezig kan gaan houden met het onderzoeken van de arbeidsmarkt. Het geeft mij tijd om diverse nieuwe databronnen te onderzoeken, te koppelen en te analyseren. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om ‘veldexperimenten’ uit te voeren: om nieuw beleid te testen en te evalueren in de samenleving. Met de financiering zal ik bovendien een promovendus begeleiden die in vier jaar een proefschrift zal schrijven over de uitdagingen op de arbeidsmarkt waar we momenteel tegenaan lopen.”

Vidi
Vidi is gericht op onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma. De NWO heeft 97 ervaren onderzoekers een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend.