Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderzoeksprogramma voor diversiteit en inclusie in hoger onderwijs

31 maart 2023
Organisaties doen van alles om diversiteit en inclusie te bevorderen, maar wat werkt nou echt? En wat zegt de wetenschap daarover? Een consortium van vijf academische instellingen heeft een NWO-subsidie ontvangen voor het project JEDI NOW voor het ontwikkelen van een kennisplatform over het bevorderen van diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs. Rashmi Kusurkar van Amsterdam UMC is penvoerder van het project. Namens de Vrije Universiteit Amsterdam zijn sociologen Maurice Crul en Maeve Powlick betrokken bij een van de deelprojecten.

Er gebeurt veel binnen organisaties om diversiteit en inclusie te bevorderen. Denk aan een mentorprogramma voor ambitieuze professionals van kleur, het aanstellen van diversity officers en het kritisch bekijken van de vacatureteksten. Maar werkt dat wel? Wanneer is het voldoende en is daarvoor een wetenschappelijke onderbouwing?

Onderzoek naar onderbouwing en effectiviteit
JEDI staat voor: Justice Equity Diversity & Inclusion. Het project is ambitieus: er komt een kennisplatform voor wetenschappelijke onderbouwing van het bevorderen van diversiteit & inclusie in de samenleving. De kennis hierover is nu nog erg versnipperd. Internationaal is er best veel onderzoek gedaan, maar zegt Rashmi Kusurkar van Amsterdam UMC en hoofdaanvrager van het onderzoeksproject: “Veel internationale kennis is niet lokaal toepasbaar op de Nederlandse situatie omdat je hier bijvoorbeeld met hele andere bevolkingsgroepen te maken hebt.” Het gevolg is dat elke organisatie die iets doet of wil doen aan diversiteit en inclusie eigenlijk niet goed weet wat het effect is van de interventies. Dit platform wil alle wetenschappelijke kennis verzamelen en samenhang erin brengen, maar ook de kennis van de professionals in het veld: dus bijvoorbeeld beleidsmedewerkers die JEDI als opdracht hebben. De drie pijlers van het platform zijn: kennis opbouwen, beleidsadvies en beleidsinterventie.

Deelonderzoeken
Over drie jaar moet het platform toegankelijk zijn met alle informatie zowel in het Engels als het Nederlands. Input wordt geleverd door alle consortiumleden die elk verantwoordelijk zijn voor een deelproject. Socioloog Maeve Powlick houdt zich namens Vrije Universiteit Amsterdam bezig met een van de deelprojecten: “Ik ga de kennis inventariseren hoe je onderzoek op een inclusieve manier kan uitvoeren en een netwerk kan opbouwen dat hecht aan de waarden van JEDI. Regelmatig wordt er afgestemd met mensen uit het hoger onderwijs en stakeholders om aan de hand van hun input inzicht te krijgen hoe JEDI het best in het hoger onderwijs kan worden bevorderd.” Andere deelonderzoeken zijn: een onderzoek naar machtsstructuren binnen organisaties die diversiteit en inclusie bemoeilijken, het ontwikkelen van manieren om de verschillen van een divers team zo goed mogelijk te benutten als het gaat om onderzoek en innovatie. Een ander deelproject gaat over het inventariseren van theoretisch kaders en concepten van JEDI en het opstellen van een onderzoeksagenda voor de toekomst en er komt een onderzoek naar de ervaringen van medewerkers in het beroepenveld die als opdracht hebben diversiteit en inclusie te bevorderen in hun organisatie.

Dit consortium is een onderdeel van een breed onderzoeksprogramma van NWO van 1,3 miljoen euro dat bijdraagt aan een cultuurverandering op het gebied van kansengelijkheid en inclusie in de academische wereld. Lees hier meer over het onderzoeksprogramma van NWO.