Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderzoek naar het bevorderen van paraatheid bij rampen

11 mei 2023
Bij een ramp zijn veel verschillende partijen betrokken. Denk aan hulpverleners, burgers, bedrijven en overheidsinstanties. Hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen deze actoren en dus de beheersing van rampen en crises zo goed mogelijk verloopt? Organisatiewetenschappers Kees Boersma en Nathan Clark gaan dat onderzoeken in het onderzoeksproject ‘Innovating Preparedness by Leveraging SYNERGIES and Enhancing Results of Disaster Resilience Management (DRM) Projects’. Zij hebben daarvoor een toekenning ontvangen binnen het EU Horizon programma ‘Disaster Resilient Societies’.

Als het gaat om voorbereiding op rampen zijn er vijf behoeften waar de onderzoekers zich op zullen richten. Dat zijn: betrokkenheid van de relevante partijen, onderwijs en opleiding, communicatie met burgers, samenwerking met spontane vrijwilligers en ervoor zorgen dat de voorbereide oplossingen duurzaam zijn.

Met dit onderzoek willen Boersma en Clark een bijdrage leveren aan het bevorderen van de weerbaarheid en veerkracht van verschillende actoren en ze gezamenlijk en, zoals de titel van het project al zegt, synergetisch bij rampenbeheer te betrekken. Bij de betrokken actoren bij rampenbeheersing kun je denken aan hulpverleners, burgers, lokale gemeenschappen, kennisinstellingen en publieke en private organisaties.  

Boersma en Clark onderzoeken de veerkracht aan de hand van drie casestudies. Ten eerste het eiland Réunion, een Frans gebied in de Indische Oceaan, dat door zijn klimaat en geologie blootstaat aan verschillende risico's, waaronder tropische stormen, aardverschuivingen, overstromingen, tropische ziekten en vulkaanuitbarstingen. Ten tweede Malta, dat door zijn ligging op een belangrijke doorgangsroute ligt voor vluchtelingen. En tot slot Nederland, dat door de locatie als laaggelegen kustland blootstaat aan verschillende risico's, met name overstromingen, zware stormen en droogte.

Boersma en Clark zijn trots op het nieuwe project. “We zien dit als een erkenning van de opbrengsten van één van de Europese DRM projecten, LINKS, waarvoor wij verantwoordelijk zijn. In dit project onderzoeken we hoe crisiscommunicatie en de relatie tussen hulpverleners en burgers verbetert kan worden door het gebruik van social media en crowd sourcing.”  

De wetenschappers van VU Amsterdam nemen deel aan het casestudieonderzoek en zijn verantwoordelijk voor het werkpakket over juridische en ethische kwesties in het project. Het project heeft een looptijd van drie jaar en een totale begroting van ongeveer vijf miljoen euro, waarvan 10 procent voor het VU-team. Het consortium bestaat uit meerdere partners, zowel van kennisinstellingen als uit de praktijk die verschillende stakeholders in rampenbeheersing vertegenwoordigen.