Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Nationalisme vergroot steun voor LHBTI’ers: ‘Vijand van vijand is mijn vriend’

9 september 2023
Een anti-homoprotest van moslims roept meer sympathie op voor de LHBTI-gemeenschap dan wanneer dat is georganiseerd door iemand van westerse komaf. Met name als de toeschouwer op voorhand al een negatief beeld had over etnische minderheden, blijkt uit een experimenteel onderzoek van politieke wetenschappers Alberto López Ortega en Stuart Turnbull-Dugarte (University of Southampton) onder ruim 2.300 Britse en Spaanse burgers.

De onderzoekers verklaren de resultaten, die ze ook verwachten bij andere liberale democratieën, in het licht van het principe ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend’: mensen zetten zich af tegen ‘buitenstaanders’ die de nationale normen en waarden lijken tegen te spreken. Maar de daaropvolgende steun voor LHBTI’ers is flinterdun en mogelijk tijdelijk, waarschuwt López Ortega. 

Deelnemers aan het onderzoek werden willekeurig toegewezen aan een van de twee onderzoekscondities. Iedereen ontving een nieuwsbericht over een protest tegen LHBTI-lesmateriaal, maar in het ene artikel had de demonstrant een Arabische naam en in het andere een Spaanse dan wel Britse naam. Vervolgens moesten ze aangeven in hoeverre ze voorstander zijn van LHBTI-lesmateriaal. Wat bleek? Deelnemers die hadden gelezen over een Arabische demonstrant waren een stuk vaker voorstander van LHBTI-lesmateriaal dan zij die een Spaanse of Britse naam hadden zien staan. En dit effect werd nog eens versterkt wanneer deelnemers op voorhand al een negatief beeld hadden over etnische minderheden. 

Een opvallende uitkomst, aldus Turnbull-Dugarte, maar de positievere houding is niet zo robuust en uitgekristalliseerd. “Deze is immers in een dag ontstaan, na een eenvoudig nieuwsframe.” Mensen zijn gek op informatie die hun eigen overtuigingen bevestigt. “En als je sowieso al geen hoge pet op hebt van immigranten, zie je in zo’n nieuwsartikel extra bewijs voor je negatieve houding. Je denkt: zie je wel, de grenzen moeten dicht.”

Eigenbelang
Dat mensen na het lezen over een niet-westerse demonstrant ineens voorstander worden van LHBTI-lesmateriaal, noemt López Ortega “eigenbelang”. “Ik acht de kans klein dat hij of zij ineens fervent voorvechter is van LHBTI-rechten en mee gaat lopen met demonstraties.” Het mechanisme van selectief shoppen in informatie verwacht de onderzoeker overigens ook bij andere polariserende onderwerpen, zoals de klimaatdiscussie of het feminisme. “Bijvoorbeeld dat meer mensen voorstander worden van het feminisme als ze de indruk krijgen dat alle immigranten seksistisch zijn.”

Hoe stabiel en duurzaam de hierop volgende steun is, moet volgens de onderzoekers verder worden onderzocht. In de tussentijd hoopt López Ortega dat media zich bewust zijn van de gevolgen van nieuwsframes. “In het nieuws wordt vaak de link gelegd tussen immigratie en de bedreiging daarvan voor LHBTI’ers. Werp eens wat vaker licht op hoeveel immigranten deel uitmaken van de LHBTI-gemeenschap, om een completer verhaal te maken.”