Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Michiel Verver ontvangt NWO-toekenning voor onderzoek naar sociale ondernemingen

9 augustus 2023
Organisatiewetenschapper Michiel Verver ontvangt een toekenning van het Open Competitie SGW-XS programma van de NWO. Hiermee zal hij onderzoeken in hoeverre sociale ondernemingen daadwerkelijk economische transformatie kunnen teweegbrengen.

Sociale ondernemingen proberen maatschappelijke problemen aan te pakken via ondernemerschap. Zo compenseren ze voor het falen van bedrijven en overheden, maar steeds vaker wordt van ze verwacht dat ze de sectoren waarin ze actief zijn ook transformeren.

Verver: “Het vermogen om een sector te transformeren wordt momenteel slechts verondersteld, maar amper onderzocht.” Met dit onderzoek wil Verver daar verandering in brengen. Het doel van het onderzoek is om een benadering te ontwikkelen waarbij sociaal ondernemers niet gezien worden als het medicijn dat alle problemen kan oplossen, maar als potentiële voorlopers in verandering.

Hij gebruikt hierbij de economische antropologie van Karl Polanyi en zijn idee van de “substantieve economie”. Daarbij bestaan commerciële en welzijnsfuncties naast elkaar, en ontstaat het vermogen om te transformeren in de interactie tussen verschillende belanghebbenden, waaronder sociaal ondernemers maar ook grote bedrijven en overheid.

Deze benadering wordt toegepast op drie uiteenlopende cases van sociale ondernemingen en hun stakeholders in Amsterdam. De drie sociale ondernemingen houden zich respectievelijk bezig met het bevorderen van de arbeidsparticipatie van mensen met een vluchtelingenachtergrond, het aanpakken van voedselverspilling door het maken van producten van ongebruikt voedsel, en het aanbieden van verlichting voor mantelzorgers in zorghotels.

Verver: “Ik ben erg blij met deze toekenning want deze stelt me in staat om de rol van sociale ondernemingen in onze veranderende economie onder de loep te nemen en om die rol vanuit verschillende perspectieven en binnen verschillende organisaties te onderzoeken.”  

Met de NWO Open competitie - SGW wil het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen aan onderzoekers de kans geven onderzoek te verrichten naar een onderwerp van eigen keuze, zónder thematische randvoorwaarden.