Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Met ‘GEEF om je buik’ studie gezond eetgedrag stimuleren

26 april 2023
Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen University & Research (WUR) starten in samenwerking met de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) de ‘GEEF om je buik’ studie. Onder leiding van hoogleraar microbiologie Remco Kort en Food Health & Consumer onderzoeker dr. Nicole de Wit (WUR) onderzoeken zij welke dieetadviezen de diversiteit van de darmmicrobiota, ook wel bekend als darmflora, verbetert. Met dit citizien science onderzoek, waarbij burgers actief betrokken worden, beogen de onderzoekers en MLDS een blijvende gedragsverandering te stimuleren.

Een evenwichtige darmmicrobiota hebben heeft vele voordelen. Zo geeft het een lager risico op ziektes en een betere algemene gezondheid. Het is bekend dat aspecten van onze moderne leefstijl, zoals sterk bewerkte of eenzijdige voeding, en antibioticagebruik, kunnen leiden tot een minder diverse samenstelling van darmbacteriën. De wetenschappers gaan nu onderzoeken hoe een evenwichtig darmmicrobioom bereikt kan worden met voeding.

VU-microbioloog Kort: ‘Met dit citizen science onderzoek willen we de studiedeelnemers bewust maken van de effecten van het voedingspatroon op het darmmicrobioom en de gezondheid door ze te vragen in eigen keuken aan de slag te gaan met ons voedingsadvies en met elkaar in gesprek te gaan over de studie-uitkomsten.’

Opzet onderzoek
De studie is een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek waaraan 150 gezonde volwassenen zullen deelnemen. De onderzoekers vergelijken twee verschillende voedingsinterventies met elkaar. Daarnaast leren de studiedeelnemers gedurende de studie meer over factoren die van invloed zijn op de darmmicrobiota. Bovendien krijgen de deelnemers inzicht in het effect van hun dieetaanpassingen, door directe terugkoppeling van de eigen darmmicrobiota uitkomsten. Naast de effecten op de darmmicrobiota worden de effecten van deze interventies op 92 ontstekingsmarkers, maag-darmklachten, welbevinden en nachtrust bepaald.

Het onderzoek wordt gefinancieerd door MLDS, Cidrani, WholeFiber, Stichting Warm Nest en Keep Food Simple. Samenwerkingspartners van het onderzoek zijn MyMicroZoo, HORAIZON en het UMC Utrecht. GEEF staat voor Gut health Enhancement by Eating Favourable foods. Voeding speelt een belangrijke rol in het bepalen van de diversiteit en samenstelling van de darmmicrobiota.