Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Met een boodschap van de CEO kunnen bedrijven meer diverse sollicitanten werven

7 december 2023
Bedrijven kunnen meer sollicitanten uit minderheidsgroepen aantrekken als de CEO in het sollicitatieproces benadrukt dat het bedrijf diversiteit omarmt, blijkt uit onderzoek van gedragseconoom Christina Rott, onlangs gepubliceerd in Management Science.

Het onderzoek was een grootschalig natuurlijk veldexperiment bij een Fortune 500 bedrijf in de Verenigde Staten. De onderzoekers deelden 5000 potentiële sollicitanten bij het bedrijf willekeurig in verschillende groepen in. Elke groep, acht in totaal, kreeg bij het reageren op de vacature een andere boodschap te zien. De sollicitanten reageerden op startersfuncties (geschikt voor studenten die in het laatste jaar zitten of zijn afgestudeerd) en op full-time stages (geschikt voor derde- en vierdejaars studenten). Eén groep kreeg de standaardtekst te zien, zonder toegevoegde boodschap.

“Bepaalde boodschappen blijken effectief om meer sollicitanten uit minderheidsgroepen aan te trekken,” licht universitair hoofddocent gedragseconomie Christina Rott toe. “Bij de startersfunctie werkt het om een citaat van de CEO van het bedrijf te laten zien, die benadrukt dat het bedrijf diversiteit toejuicht en ziet als onderdeel van de bedrijfscultuur. We zien dat er meer sollicitanten uit minderheidsgroepen reageren wanneer zo’n citaat wordt vermeld.”

Bij de stages werkte een ander bericht beter. “Voornamelijk vrouwen uit minderheidsgroepen reageren vaker op een stage als het bedrijf kandidaten aanmoedigt om ook te reageren als ze twijfelen of ze aan alle eisen voldoen, omdat de baan ruimte biedt voor groei,” zegt Rott. In beide gevallen leidde de toename in sollicitaties van mensen uit minderheidsgroepen niet tot een afname in sollicitaties uit andere groepen.

Een standaardbericht over diversiteit binnen het bedrijf, zonder citaat van de CEO, had geen effect op het aantal sollicitanten. Ook een bericht waarin werd benadrukt dat diversiteit positieve bedrijfsresultaten oplevert deed niets. Het benadrukken van de diversiteit in een bedrijf kan dus veel opleveren, maar de boodschap moet dan wél op de juiste manier worden gebracht. Rott: “Een eerder experiment van Andreas Leibbrandt en John List liet zien dat het averechts kan werken als het bedrijf in een vacature aangeeft dat ze ‘iedereen op dezelfde manier behandelen’. Dat signaleert iets anders dan het toejuichen van diversiteit.”

Het onderzoek werd onlangs gepubliceerd in het academische tijdschrift Management Science en was een samenwerking tussen Jeffrey A. Flory (Claremont McKenna College, VS), Andreas Leibbrandt (Monash University, Australië) , Christina Rott (Vrije Universiteit Amsterdam) en Olga Stoddard (Brigham Young University, VS).

Eerder onderzoek
Christina Rott heeft eerder ook verschillende labexperimenten gedaan naar diversiteit op de werkvloer. Zo bleek bijvoorbeeld dat recruiters geneigd zijn om sollicitant aan te nemen waarmee ze een gedeelde identiteit hebben, zoals hetzelfde geslacht, een gedeelde hobby of favoriete artiest. Wanneer kandidaten in het experiment informatie krijgen over de interesses van de recruiter en de optie krijgen om een gedeelde interesse te ‘faken’, verdwijnt de voorkeur voor iemand die op de recruiter lijkt. Meer onderzoek van Christine Rott is te vinden in het research portal

Meer informatie
Meer weten over het onderzoek van VU School of Business and Economics? Neem contact op met wetenschapsredacteur Yrla van de Ven, y.f.van.de.ven@vu.nl of 06-26512492.