Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Mello benoemd tot Ethische Commissie Duitse Vereniging voor Politicologie

5 januari 2023
Politicoloog Patrick A. Mello (Universitair docent internationale veiligheid aan Vrije Universiteit Amsterdam) is verkozen tot de Ethische Commissie van de Duitse Vereniging voor Politicologie, voor de termijn 2022-2027.

De Duitse Vereniging voor Politicologie (Deutsche Vereinigung für Politikwissenschaft, DVPW) is de belangrijkste beroepsvereniging ter bevordering van politicologisch onderzoek en onderwijs in Duitsland. De Ethische Commissie is een van de constitutionele organen van de vereniging.

Leden van de DVPW kunnen bij de Ethische Commissie terecht met klachten over schendingen van de wetenschappelijke praktijk, bijvoorbeeld geschillen over plagiaat, co-auteurschap of intellectueel eigendom. Ook het dagelijks bestuur van de DVPW kan de Commissie om advies vragen. In de meeste gevallen zoekt de commissie een oplossing door bemiddeling, maar zij kan ook formele sancties aanbevelen aan het bestuur.

Mello: "Ik heb me met name kandidaat gesteld om jonge onderzoekers zoals promovendi en postdocs te steunen, wiens positie vaak gekoppeld is aan door derde partijen gefinancierde onderzoeksprojecten. Deze context kan gemakkelijk tot conflicten leiden, bijvoorbeeld wanneer er geen duidelijke scheiding is tussen het werk van een promovendus en de onderzoeksdoelstellingen van het grotere project of wanneer de verwachtingen inzake co-auteurschap niet vooraf duidelijk zijn. In dergelijke gevallen kan de ethische commissie helpen conflicten tussen de betrokken partijen te bemiddelen."

Mello is vereerd dat hij tot lid van de Ethische Commissie is verkozen. "Ik kijk ernaar uit om samen met de andere commissieleden conflicten tussen de wetenschappelijke gemeenschap te helpen oplossen en bemiddelen. Ik kijk er ook naar uit om meer te leren over de interne gang van zaken van een beroepsvereniging."