Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Martin van Aken benoemd als interim directeur bedrijfsvoering FRT

30 augustus 2023
Het College van Bestuur is verheugd dat Martin van Aken met ingang van 1 september 2023 is benoemd als interim directeur bedrijfsvoering van de Faculteit Religie en Theologie (FRT).

Martin neemt veel ervaring mee als directeur bedrijfsvoering van de faculteit Gedrag- en Bewegingswetenschappen. Hij zal zijn huidige functie combineren met de positie bij FRT gedurende de verkenning tot samenwerking binnen het Social Sciences & Humanities (SSH) domein. De benoeming is voor een jaar, mede afhankelijk van de uitkomsten van de verkenning. 

Om de dubbelfunctie zorgvuldig te kunnen vervullen zullen de bedrijfsvoeringstaken in beide faculteiten tijdelijk worden herverdeeld. College en faculteit zien uit naar de deskundige inbreng en behartiging van Martin en wensen hem veel succes. 

Martin: "Mijn nieuwsgierigheid naar een nieuw kennisgebied was meteen geprikkeld. Ik zet mijn kennis en ervaring in bedrijfsvoering daar graag voor in."