Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Margrethe Jonkman nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van de VU

11 juli 2023
De Raad van Toezicht van de Vrije Universiteit Amsterdam benoemt dr. ir. M.J. (Margrethe) Jonkman tot voorzitter van het College van Bestuur van de VU met ingang van 1 november 2023.

Margrethe Jonkman studeerde Levensmiddelentechnologie aan de Wageningen University & Research en promoveerde daar in 1997. Na haar promotieonderzoek startte zij als onderzoeker bij FrieslandCampina en vervulde daar in de loop der jaren verschillende leidinggevende functies in het research & development-domein. Sinds 2018 is Margrethe Jonkman Chief Technology Officer bij FrieslandCampina.

Naast haar huidige functie is Margrethe Jonkman momenteel onder meer voorzitter van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Agri&Food, lid van de Raad van Toezicht Universitair Medisch Centrum Groningen en voorzitter commissie Faciliteiten Toegepast Onderzoek.

Ron Teerlink, voorzitter van de Raad van Toezicht, over haar benoeming: “We zijn heel blij dat Margrethe Jonkman zich aan onze universiteit wil verbinden. Met haar ervaring, competenties en belangstelling als Chief Technology Officer van een wereldwijde coöperatieve onderneming en haar ervaringen als toezichthouder binnen de academische wereld biedt zij een interessant perspectief op de VU en is zij een zeer waardig opvolger van Mirjam van Praag. In haar gedrevenheid op thema’s als duurzaamheid, multidisciplinariteit en maatschappelijke impact resoneren de waarden van de VU. Ze begrijpt de kansen en uitdagingen die universiteiten in het algemeen, en de VU in het bijzonder, de komende periode aan moet gaan.”

Het College van Bestuur van de VU verheugt zich op de komst van Margrethe Jonkman en kijkt uit naar een collegiale en inspirerende samenwerking. Margrethe Jonkman treedt op 1 november 2023 in dienst van VU Amsterdam. Naast de gebruikelijke uitgebreide kennismaking- en inwerkperiode zal zij in de loop van oktober reeds op enkele dossiers starten om continuïteit te waarborgen. Tijdens de Opening van het Academisch Jaar op 4 september aanstaande, wanneer de VU afscheid neemt van Mirjam van Praag als collegevoorzitter, is er ook gelegenheid om kennis te maken met Margrethe Jonkman.

De benoeming werd voorbereid door een sollicitatiecommissie bestaande uit leden van de Raad van Toezicht, de rector magnificus, twee afgevaardigden namens de Gezamenlijke Vergadering, een decaan en een dienstdirecteur. De Gezamenlijke Vergadering heeft positief geadviseerd over het voorgenomen benoemingsbesluit. Zij adviseerden eerder ook over het profiel van de nieuwe voorzitter.

Jeroen Geurts tijdelijk CvB-voorzitter VU Amsterdam
De Raad van Toezicht van de Vrije Universiteit Amsterdam benoemt rector magnificus Jeroen Geurts per 4 september 2023 tijdelijk tot voorzitter van het College van Bestuur. Geurts zal deze functie op zich nemen naast zijn rol als rector magnificus. Deze tijdelijke benoeming is bedoeld als overbrugging na het vertrek van Mirjam van Praag, totdat de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur begint per 1 november 2023. Het lid College van Bestuur Marcel Nollen zal vanaf begin september zijn werkzaamheden langzaam weer kunnen oppakken, als zijn herstel zo doorgaat als nu het geval is.

De verschillende chief officers, de secretaris van het College van Bestuur en enkele leden van het bestuurlijk team zullen een aantal taken waarnemen die onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur vallen. Voor vragen over de specifieke portefeuilleverdeling tijdens deze periode verwijzen we naar Bernard Roseboom, Floor Buma en Bart van Leijen.

De Raad van Toezicht is verheugd dat Jeroen Geurts bereid is om deze tijdelijke taak op zich te nemen.

_________________________
Foto Margrethe Jonkman: © Jeroen Bouman