Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Marcel Nollen aanvaardt tweede termijn als lid College van Bestuur

5 juni 2023
De Raad van Toezicht van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft Marcel Nollen herbenoemd in zijn rol als lid van het College van Bestuur. De tweede termijn van Marcel Nollen start op 1 oktober 2023.

De Raad van Toezicht is verheugd dat Marcel Nollen bereid is een tweede termijn aan te gaan als lid van het CvB. Zijn vakinhoudelijke kennis, analytisch vermogen, open blik en gebleken competenties op het gebied van crisismanagement worden door de Raad van Toezicht zeer gewaardeerd.

Ron Teerlink, voorzitter van de Raad van Toezicht, zegt over de herbenoeming: "Marcel Nollen is een bedachtzame en betrokken persoonlijkheid die zich met volle overtuiging inzet voor de VU. Zijn inhoudelijke expertise, prettige manier van omgaan en grote betrokkenheid bij de studenten en medewerkers worden alom geprezen. Wij zijn blij dat hij dit ook na 1 oktober 2023 blijft doen."

Onderdeel van het herbenoemingstraject was een brede 360-graden-feedbackronde, waarin decanen, directeuren diensten, directeuren bedrijfsvoering, vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad en de Universitaire Studentenraad, de Raad van Toezicht en de CvB-leden betrokken waren. De uitkomsten van dit traject ondersteunen de conclusies van de Raad van Toezicht en tonen aan dat de herbenoeming kan rekenen op draagvlak. De Gezamenlijke Vergadering heeft positief geadviseerd over het voorgenomen herbenoemingsbesluit.