Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Manon Parry hoogleraar Geschiedenis van de geneeskunde, verpleging en verzorging

4 oktober 2023
De Vrije Universiteit Amsterdam heeft Manon Parry benoemd als bijzonder hoogleraar in de Geschiedenis van de geneeskunde, verpleging en verzorging (Medical and Nursing History) aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Zij bekleedt deze leerstoel voor vijf jaar en bouwt hiermee voort op haar eerdere leerstoel Medical History. Manon Parry is de eerste hoogleraar in ons land die zich toelegt op de geschiedenis van de verpleging en verzorging.  “Dit is een prachtige kans om de geschiedenis van geneeskunde, verpleging en verzorging met elkaar te verbinden en om de belangrijke rol te demonstreren die het verleden nog steeds speelt in de gezondheidszorg", aldus Parry.

Op de dag dat het museum voor verpleging en verzorging FNI zijn 30 jarig jubileum viert, wordt bekendgemaakt dat de leerstoel met terugwerkende kracht per mei 2023 ingaat. Pieterbas Lalleman, lector Leiderschap aan de Fontys Hogeschool en lid van de toezichtscommissie voor deze bijzondere leerstoel: "Deze leerstoel is een stap in de emancipatie van de verpleegkunde. Al enkele decennia is de verpleegkunde op verschillende vlakken aan het professionaliseren en ook de academisering krijgt steeds meer vorm. Er zijn hoogleraren, lectoren en practoren die ervoor zorgen dat de verpleegkunde als vak vervlochten wordt met onderzoek. Maar er was nog geen hoogleraar die de geschiedenis van de verpleging en verzorging in ons land op de kaart zet. Parry bouwt vanuit haar unieke expertise en in samenwerking met kennisinstituten en zorginstellingen de komende jaren verder aan een kennisinfrastructuur voor onderzoek naar geschiedenis van de zorg.”

Decaan Susan Legêne: ‘Met de vernieuwde focus van deze leerstoel nemen de Geesteswetenschappen ook de oproep ter harte van (nu demissionair) minister Dijkgraaf van OCW tot nauwere samenwerking tussen hbo en wo. Parry is bij uitstek toegerust om de relevantie van historisch besef in de hedendaagse zorg voor het voetlicht te brengen.”

Focus nieuwe leerstoel
De eerste leerstoel van Parry richtte zich op de medische geschiedenis en Health Humanities. De nieuwe leerstoel kent een bredere scope en richt zich ook op de geschiedenis van de verpleging en verzorging. In het bijzonder richt Parry zich met de leerstoel op het gebruik van het verleden in het onderwijs, musea, volksgezondheid en beleidsvorming. Met de resultaten van haar vernieuwende, op het gebruik van erfgoed collecties georiënteerde onderzoek, wil zij het geschiedkundig onderzoek binnen de geneeskunde, verpleging en verzorging verrijken.

Lalleman: “Parry is al lang verbonden aan het historisch college FNI. Ze kan, met haar historisch onderzoek, een verbindende factor zijn tussen artsen en de verpleegkundigen én aansluiten bij andere hoogleraren, lectoren en practoren die zich met de verpleging en verzorging bezighouden. Bovendien heeft ze ook oog voor het onzichtbare werk in de zorg. Groepen die we minder zien, zoals de verpleegkundigen in de ggz, de gehandicaptenzorg of de verzorgenden in de langdurige zorg. Ook deze belangrijke groepen betrekt zij in haar onderzoek.”

Beelden zien uit de geschiedenis van de verpleegkunde? Bekijk hier de korte trailervideo van FNI 30 jaar.

Over de leerstoel
De instellingen die de leerstoel bekostigen, zijn de Pieter van Foreest Stichting en de Stichting Prinsengracht. Deze aan de VU gepositioneerde leerstoel wordt ondersteund door het historisch college FNI, onderdeel van V&VN (Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) en het lectoraat Persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving van Fontys Hogeschool. Het gezamenlijk doel is het borgen en uitdragen van de geschiedenis en het erfgoed van de verpleging en verzorging in Nederland door middel van onderzoek en onderwijs.