Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Machine Learning, Gender en het Nieuwe Testament - project gefinancierd door DFG

12 juni 2023
Het project GenderVarianten - Revisionen von Genderkonstruktionen in Textüberlieferungen brengt nieuwtestamentische studies, genderstudies en machine learning samen en ontvangt meer dan 1 miljoen euro financiering van de Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

Het project onderzoekt hoe gender wordt besproken en gemanipuleerd in de manuscripttraditie van het Nieuwe Testament. Dit werpt nieuw licht op de rol van gender en opvattingen over genderrollen in het vroege christendom. Tegelijkertijd ontwikkelt het de rol van machine learning op het gebied van digital humanities in het algemeen.

Drie doctoraatsposities

Het project heeft in de kern drie doctoraatsposities. Hierin worden de methodologie van het gebruik van machine learning voor de analyse van gender in oude manuscripten, de bevindingen met betrekking tot gender en hun betekenis voor de geschiedschrijving en hedendaagse theologische reflectie van de christelijke traditie onderzocht.

De projecten worden uitgevoerd als joint doctorates, waarbij de gastinstellingen in Duitsland, de Universiteit van Rostock, de Wismar University of Applied Sciences en de Evangelische Hochschule Ludwigsburg, samenwerken met de Protestantse Theologische Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Geslacht

Gebruikmakend van duizenden, vaak eeuwenoude manuscripten van het Nieuwe Testament die de afgelopen jaren zijn gedigitaliseerd, heeft het onderzoeksproject drie speerpunten. Ten eerste zal het manieren onderzoeken waarop de tekstuele overdracht van het Nieuwe Testament gendergerelateerde variaties bevat, met de nadruk op eerder geïdentificeerde casestudies. 

Ten tweede ontwikkelt het een op machine learning gebaseerde manier om ontwikkelingen die over gender gaan in de overdracht van de tekst van het Nieuwe Testament te traceren. En het verzorgt een ethische en theologische reflectie op zulke variaties en hun betekenis voor het begrip van de christelijke traditie en de voortzetting ervan in de 21e eeuw.

'Het verslag van haar'

De foto toont de codex Sinaiticus, een van de meest prominente manuscripten van het Nieuwe Testament, met de tekst 'het verslag van haar' (een meisje genezen door Jezus), in plaats van 'de roem van hem' (Jezus), of 'het nieuws van de gebeurtenis (sc. de genezing)'. Deze drie opties, vertegenwoordigd in de manuscripttraditie, hebben een sterke invloed op wat voor soort genderrollen op welke manier worden benadrukt. In gestandaardiseerde spelling zijn de drie opties: ἡ φήμη αὕτη, d.w.z. het nieuws van deze gebeurtenis;  ἡ φήμη  αὐτῆς, d.w.z. het nieuws over het meisje, of ἡ φήμη αὐτοῦ, d.w.z. het nieuws over hem (Jezus). 

Het project, dat een budget heeft van iets meer dan 1 miljoen EUR, werd aangevraagd door Prof. Dr. Soham al-Suadi, Professor in het Nieuwe Testament aan de Universiteit van Rostock, Prof. Dr. Gotlind Ulshöfer, Professor in protestantse theologie (met een focus op Diaconale Studies) aan de Evangelische Hochschule Darmstadt-Treysa, Prof. Dr. Frank Krüger, Hoogleraar Data Science en Machine Learning aan de Wismar University of Applied Sciences,  in nauwe samenwerking met Dr. Jan Krans, universitair docent Nieuwe Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam, en Prof. Dr. Peter-Ben Smit, hoogleraar Contextuele Bijbelinterpretatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, die beiden als Mercator Fellows in het project zullen dienen.