Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Lenteviering FGB: Waterinklezing, Open Science Awards 2023 en Jr. Career Award

19 april 2023
Dinsdag 18 april organiseerde de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen de facultaire Lenteviering. In de mooie Agora-zaal in het Hoofdgebouw opende professor Eco de Geus de feestelijke ceremonie met de Waterinklezing, 'A genetic perspective on regular exercise and mental health'. Professor Heleen Slagter en hoogleraar Elsje van Bergen reikten vervolgens aan 5 wetenschappers een Open Science Award uit. De faculteit wil met de Open Science Awards onderzoekers, promovendi en onderzoeksteams die Open Science hebben gebruikt om hun wetenschappelijk onderzoek meer toegankelijk, transparant of reproduceerbaar te maken, erkennen en belonen. De Lenteviering werd afgesloten met de uitreiking van de Jr. Career Award, door professor Josh Tybur. Winnaar van de Jr. Career Award was Ruddy Faure.

And the winners are...

In het juryrapport schreef de commissie over de 5 winnaars van de Open Science Awards:

Antonios Koutsoumpis
Het gebeurt niet vaak dat gegevens en analyses uit meta-analyses worden gedeeld, maar dit project doet precies dat. Met behulp van gegevens uit gepubliceerde studies onderzochten de auteurs de relatie tussen persoonlijkheidskenmerken en 52 taalkundige categorie├źn, zoals gemeten door de Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC), en toonden ze aan dat verschillende mensen verschillende woorden gebruiken naargelang hun persoonlijkheidskenmerken. Door de gegevens en de code open en toegankelijk te maken, kunnen anderen op hun werk voortbouwen. Bovendien werd het manuscript opgepikt door verschillende media, waardoor de zichtbaarheid van het werk toenam.

Susanne Bruins
Dit project is een prachtig voorbeeld van Open Science in al zijn facetten. Het project, een samenwerking tussen onderzoekers van verschillende universiteiten, is vooraf geregistreerd. Er is een preprint en studiemateriaal wordt openbaar gedeeld op OSF. Deze materialen omvatten ook tutorials voor onderzoekers die geen gedragsgenetici zijn, zodat ook zij de in de studie gebruikte modellen kunnen begrijpen en toepassen, waardoor hergebruik en wetenschappelijke vooruitgang breder worden bevorderd. Deze tutorials zijn ook opgenomen als aanvullende methoden bij de paper.

Jana Runze
Dit project maakt deel uit van een groter project, het stedelijk Rotterdam project, en is een prachtig voorbeeld van open science praktijken en samenwerking. Alle gegevens, materialen en code zijn openbaar gedeeld. Er is een preprint. De onderzoeksresultaten worden ook breed verspreid, ook naar het grote publiek, via de grotere project webpagina en sociale media.

Annemieke Witte
Als onderzoeker die tweelinggegevens analyseert, begrijpt Annemieke Witte de complexiteit van de analyses en het belang van transparantie in dit proces. Hoewel haar vooraf geregistreerde analyseplan resulteerde in een misfit van de statistische modellen, liet Annemieke zich daardoor niet weerhouden van haar streven naar transparantie. In plaats daarvan maakte ze de nodige aanpassingen en rapporteerde ze die transparant in een addendum op OSF, waarmee ze aantoonde dat preregistratie een plan is en geen gevangenis.

Yi Liu
The Development of Social Value Orientation: Attachment Styles, Number of Siblings, Age, and a Comparison of Measures
Dit project erkent de 'replicatiecrisis' en levert een belangrijke bijdrage door twee recente replicaties en een baanbrekend 'origineel' onderzoekspaper uit te breiden met meerdere metingen van zowel SVO als volwassen gehechtheid op twee grote steekproeven waarmee we kleine effectgroottes konden detecteren. Het open source-karakter is hier van groot belang, want voor replicaties moet het mogelijk zijn de programmeercode opnieuw uit te voeren op andere datasets, en anderen moeten hun code kunnen uitvoeren op de data die in dit project beschikbaar worden gesteld. Dit voorstel laat mooi zien hoe open wetenschap een betere basis kan bieden voor toekomstig academisch onderzoek.


FGB Jr. Career Award 2022
Deze prijs is toegekend aan Ruddy Faure en werd tijdens de FGB Lenteviering uitgereikt door professor Josh Tybur. Uit het rapport van de PhD Education Committee (PEC): "Ruddy heeft een uitstekend wetenschappelijk CV, zeer goede publicaties, een Marie-Curie beurs en is tweemaal Cum Laude afgestudeerd (Ph.D. en master). Bovendien heeft hij met succes een brug geslagen tussen twee verschillende wetenschappelijke disciplines. Verder blijkt uit Ruddy's curriculum dat hij actief betrokken is geweest bij de wetenschappelijke gemeenschap met presentaties, bij de organisatie van congressen, commissielidmaatschap en labvergaderingen. Het criterium waardoor Ruddy zich onderscheidde van de andere uitstekende kandidaten was zijn presentatie. Ruddy presenteerde zich als een onderzoeker met kennis van zaken die zijn verworven kennis overbrengt van de wetenschap naar de samenleving. De manier waarop hij zijn presentatie heeft vormgegeven en het gemak waarmee hij in begrijpelijke taal zijn prestaties kenbaar maakt, is opmerkelijk. Ook Ruddy's antwoorden op de vragen waren duidelijk, direct en overtuigend, en beter en informatiever dan de antwoorden van de andere kandidaten. Zijn presentatie was dan ook overtuigend, waaruit blijkt dat hij de boodschap van zijn onderzoek duidelijk en enthousiast kan overbrengen aan een breed publiek."