Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Leidt forensische zorg tot minder herhaling van strafbare feiten?

22 mei 2023
Mensen die strafbare feiten plegen, kunnen als onderdeel van een straf forensische zorg opgelegd krijgen. Ook kan in sommige gevallen naast een straf een maatregel worden opgelegd op grond waarvan forensische zorg kan worden verleend. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan een tbs-maatregel, geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg. De verschillende vormen worden opgelegd om recidive te voorkomen en de samenleving veiliger te maken. Maar zorgt het opleggen van forensische zorg ook daadwerkelijk voor minder herhaling van strafbaar gedrag? Strafrechtdeskundige Ester Post: ‘’Alhoewel forensische zorg al meer dan honderd jaar wordt opgelegd en er onderzoek is gedaan naar effectiviteit ervan, kunnen wij nog niet zeggen of het ook daadwerkelijk leidt tot recidivevermindering⁠.’’

Voorkomen recidive

Post legt verder uit: ’’De stoornis geldt als aanknopingspunt voor het opleggen van forensische zorg, maar die is op zichzelf – in het algemeen – geen sterke voorspeller van recidive⁠. Omdat forensische zorg onder bepaalde omstandigheden een leven lang kan duren, kan de vraag gesteld worden of daar dan wel een goede grond voor te vinden is⁠.’’

Voorkomen rechtsongelijkheid

Ondanks het niet zeker is dat het opleggen van forensische zorg bijdraagt aan vermindering van recidive, lijkt in het algemeen wel te gelden dat iets doen beter is dan niets doen. Maar betekent dat dat we daders met een stoornis anders moeten behandelen dan daders zonder stoornis? Post: ‘’Op zware mishandeling met voorbedachten rade staat bijvoorbeeld een straf van maximaal twaalf jaar⁠. Krijgt een dader bijvoorbeeld (ook) een tbs-maatregel opgelegd voor datzelfde delict, dan geldt dat maximum niet want de tbs kan steeds worden verlengd (met een toets door de rechter)⁠. Dat leidt tot rechtsongelijkheid en om die reden zouden de maxima die op de delicten staan moeten gelden voor zowel straffen als maatregelen⁠.’’

Meer informatie over de promotie.