Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

IVM ontvangt COST-subsidie voor netwerk duurzame aanpak zoute gebieden

16 november 2023
Het Instituut voor Milieustudies (IVM) van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft een door de EU gefinancierde COST-subsidie (European Cooperation in Science and Technology) toegekend gekregen een baanbrekend netwerk te leiden dat zich richt op duurzaam gebruik van door zout aangetaste gebieden. Dit initiatief is een belangrijke stap in de zoektocht naar innovatieve oplossingen voor een van de belangrijkste landbouw- en milieuproblemen ter wereld.

Door zout aangetaste gebieden, met verhoogde zoutconcentraties in bodem en water, vormen een grote belemmering voor de landbouwproductiviteit en de gezondheid van het milieu. Zulke gebieden hebben soms veel hulpbronnen nodig voor voedselproductie, waardoor dat niet op een duurzame manier kan gebeuren. Het IVM wil dit probleem aanpakken en neemt daarom het voortouw voor een netwerk van experts uit heel Europa en daarbuiten om duurzame oplossingen te vinden.

Interdisciplinaire samenwerking
Het doel van de COST-actie, genaamd SUSTAIN, is onderzoekers, beleidsmakers en de particuliere sector samenbrengen om innovatieve strategieën te ontwikkelen voor landbeheer, gewasteelt en milieubehoud in verzilte gebieden. Het netwerk zet in op interdisciplinaire samenwerking om de verschillende problemen van zoute gebieden aan te pakken.

Effectieve veranderingen
Kate Negacz, voorzitter van het netwerk en universitair docent in Food Governance bij het IVM, is enthousiast over het initiatief. ‘Gebieden die door zout zijn aangetast vertegenwoordigen een wereldwijd probleem met verstrekkende gevolgen voor de landbouw, voedselzekerheid en het milieu. Via het SUSTAIN-netwerk hebben we een unieke kans om onze collectieve kennis te bundelen en effectieve veranderingen te bewerkstelligen.'

Kloof tussen onderzoek en praktijk overbruggen
De COST-subsidie wordt besteed aan verschillende activiteiten binnen het netwerk, waaronder workshops, trainingsscholen, presentaties op conferenties en kortlopende wetenschappelijke opdrachten. Deze initiatieven stellen experts in staat om best practices te delen met verschillende belanghebbenden, waaronder kleinschalige boeren, om de specifieke problemen met door zout aangetaste grond aan te pakken. De bredere doelstelling van het SUSTAIN-netwerk is het overbruggen van de kloof tussen onderzoek en praktische oplossingen, en daarmee het bevorderen van duurzame landbeheerpraktijken die wereldwijd kunnen worden geïmplementeerd. De verwachting is dat de resultaten en aanbevelingen van dit initiatief helpen om de problemen door verzilte gebieden te verzachten, en daarnaast bij te dragen aan de verduurzaming van de landbouw.

Het project heeft al interesse gewekt van zo’n 150 onderzoekers en instituten uit Europa en daarbuiten. Er wordt verwacht dat het een katalysator zal zijn voor transformatieve veranderingen in hoe we duurzaam gebruik van door zout aangetaste landen aanpakken. Geïnteresseerde partijen kunnen contact opnemen met Negacz of de COST-website te bezoeken.