Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Innerlijke genezing als theologische uitdaging

10 januari 2023
Innerlijke heelwording in een wereld van verstoorde relaties en eenzaamheid, hoe is dat mogelijk? In zijn proefschrift 'Balsem die de ziel geneest' laat Henrico ter Beek zien hoe daarin een goede theologie van belang is.

Ter Beek onderzoekt theologische duiding van ervaringen van innerlijke genezing. “Passende duiding is belangrijk, omdat op die manier de toegang tot het mensenhart wordt ontsloten en de ervaring heilzaam wordt. Daarvoor is de juiste kennis van de werkelijkheid nodig, dat wil zeggen: van God, mens en wereld.”

‘Liefdevol betrokken’

"Mijn onderzoek helpt ook bij de vorming van een theologisch kader dat het besef voedt dat God niet veraf is, maar juist nabij en liefdevol betrokken," zegt Ter Beek. "Dat is heilzaam voor mensen die worstelen met diepe eenzaamheid, mede door pijnlijke herinneringen en beschadigde emoties. Gods nabijheid is zichtbaar in de persoonlijkheid van Jezus Christus en de eigen karakteristiek van de Heilige Geest die ‘wegen schrijft in de tijd’ en zo meegaat in het leven van mensen. Helend is vooral de communicatieve relatie tussen God en mens en de gemeenschap die daarin gestalte krijgt.”

Zingeving en identiteit

Ter Beek ziet het besef van Gods tegenwoordigheid als een religieus-geestelijke factor die kan bijdragen in zingeving en opbouw van identiteit. "De thematiek is actueel, en een goede theologie is daarvoor van belang. De dienst van innerlijke genezing en theologie daaromheen wil werken aan vrede in het hart en in menselijke relaties. Mijn hoop is dat dit bijdraagt aan een gezonde samenleving en een betere wereld."

Henrico ter Beek promoveert op 2 februari aan de Faculteit voor Religie en Theologie (FRT) aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn proefschrift ‘Balsem die de ziel geneest’ is vooralsnog alleen in de boekhandel verkrijgbaar. Kijk hier voor meer informatie en een samenvatting