Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Hoe behartigen we de belangen van een toekomstig kind?

17 mei 2023
Door ontwikkelingen op het gebied van reproductieve biotechnologie kan er steeds beter bepaald worden welke eigenschappen een toekomstig kind heeft en wie er überhaupt geboren wordt. Dit brengt allerlei ethische en juridische vraagstukken met zich mee. Wat zijn de belangen van het toekomstige kind en wat zijn we deze kinderen verschuldigd? Volgens expert biotechnologie en recht Lisette ten Haaf moeten we eerst begrijpen hoe we het toekomstige kind kunnen duiden. ‘’Wat deze entiteit zo complex maakt, is dat het toekomstige kind (nog) niet bestaat, en door ons ingrijpen om diens belangen te behartigen, nooit geboren zal worden⁠. Dit roept de vraag op of iets dat niet bestaat en nooit zal bestaan überhaupt belangen kan hebben⁠.’’

Toekomstig kind duiden

Volgens ten Haaf zijn de belangen van het toekomstig kind onhoudbaar. ‘’Iets kan pas belangen hebben als het een (toekomstig) bewustzijn heeft. Als het toekomstige kind door ons ingrijpen voorkomen wordt, zal het nooit een bewustzijn hebben en kan het daarmee geen belang hebben.’’ Ten Haaf vond een theorie die het alsnog mogelijk maakt om het toekomstige kind te duiden, namelijk als object van onze verantwoordelijkheid. ‘’Met behulp van dit denkkader kan er een zinvolle discussie gehouden worden over de vraag wat we het toekomstige kind verschuldigd zijn⁠.’’ Een vraag die met de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van reproductieve biotechnologie steeds belangrijker wordt. ‘’Het antwoord op deze vraag vormt een belangrijke component voor de regulering van allerlei nieuwe technologieën, variërend van embryoselectie tot kiembaanmodificatie⁠.’’

Meer informatie over de promotie.