Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Hillie Aaldering onderzoekt of mannen egoïstischer mogen zijn dan vrouwen

21 augustus 2023
Organisatiewetenschapper Hillie Aaldering heeft een toekenning ontvangen van het Open Competitie SGW-XS programma van de NWO. Met deze toekenning zal ze onderzoeken of vanuit eigenbelang handelen door een man of een vrouw verschillend wordt beoordeeld. Kortom: mogen mannen egoïstischer zijn dan vrouwen?

Mannen verdienen meer dan vrouwen en hebben vaker leidinggevende posities. Dit zijn verschillen die niet verklaard kunnen worden door een verschil in vaardigheden. Aaldering: “Ik zal onderzoeken of er verschillen zijn in de mate waarin men handelen in eigenbelang meer verwacht en accepteert van mannen versus vrouwen.”

Specifiek zal dit onderzoek aantonen of men eigenbelang meer accepteert bij mannen dan bij vrouwen op het gebied van leiderschap, onderhandelingen, en gedrag en prestaties op werk die buiten de functieomschrijving vallen.

Aaldering zal bijvoorbeeld via interviews voorbeelden verzamelen van leiders die zich egoïstisch gedragen, en daarna aan een groep medewerkers van andere organisaties vragen hoe gepast en acceptabel ze deze voorbeelden vinden. Daarbij zal ze per voorbeeld veranderen of het om een mannelijke of vrouwelijke leider gaat die dit gedrag vertoont, en zo kijken of de evaluatie verschilt afhankelijk van gender. In een ander onderzoek zal ze een groep medewerkers uit verschillende organisaties scenario’s voorleggen waarbij een persoon in een vergadering gevraagd wordt om de notulen te maken en dit weigert. Vinden we een dergelijke weigering meer acceptabel van mannen dan van vrouwen?  

De resultaten van dit onderzoek kunnen mogelijk de traditionele denkwijzen over genderverschillen veranderen in verschillende gebieden. Bijvoorbeeld bij het toekennen van hoge salarissen, het kiezen van leiders of onderhandelaars, en het vragen van vrijwilligers in organisaties.

“De toekenning van deze beurs is een hele mooie kans om me op een nieuwe onderzoekslijn te richten,” aldus Aaldering. “Er is al veel bekend over verschillen tussen mannen en vrouwen en hun sociale rollen met betrekking tot dominantie (mannen) versus zorgen (vrouwen). De psychologie hierachter intrigeert mij. Als we verder dan sociale rollen kijken, zien we dan ook dat algemeen egocentrisch gedrag anders gewaardeerd afhankelijk van gender?”

Aaldering kijkt ook verder vooruit: “Een interessante volgende stap zou zijn om verder te kijken dan alleen mannen en vrouwen; dat gender een fluïde begrip is wordt meer en meer geaccepteerd. Hoe beoordelen we dergelijk gedrag van mensen die zich niet binair identificeren?”

Met de NWO Open competitie - SGW wil het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen aan onderzoekers de kans geven onderzoek te verrichten naar een onderwerp van eigen keuze, zónder thematische randvoorwaarden.