Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Hervorming expatregeling heeft tot aanzienlijke toename migranten geleid

1 juni 2023
Arbeidseconoom Paul Muller van de Vrije Universiteit Amsterdam toont in een nieuw onderzoek aan dat er meer arbeidsmigranten naar Nederland zijn gekomen vanwege de belastingkorting die zij hier ontvangen.

Onder de expatregeling kunnen buitenlandse werknemers in Nederland tot dertig procent van hun loon onbelast ontvangen. De regeling heeft als doel om het Nederlandse vestigingsklimaat te verbeteren en personeelstekorten te beperken, maar tot nu toe was er weinig bekend over de effecten.

Dankzij het onderzoek van universitair docent Paul Muller van de Vrije Universiteit Amsterdam, promovendus Lisa Timms van de UvA en hoogleraar Massimo Giuliodori van de UvA hebben we nu een schatting van hoeveel migranten er vanwege de regeling naar Nederland zijn gekomen. Voor dat onderzoek maakten zij slim gebruik van een hervorming van de regeling in 2012. Paul Muller licht toe: “Vanaf 2012 weten arbeidsmigranten met een inkomen boven een bepaalde grens, dat ze het belastingvoordeel zullen ontvangen als ze naar Nederland komen. In onze studie kijken we daarom naar de toename van het aantal immigranten net boven die inkomensgrens en vergelijken we dat met de verandering van het aantal immigranten onder de inkomensgrens (die dus niet in aanmerking komen voor de regeling).”

Het aantal immigranten dat vanwege de regeling naar Nederland komt, varieert per jaar, zo valt te lezen in het ESB-artikel dat Paul Muller en zijn collega’s schreven en dat vandaag is verschenen. In 2014 kwamen er circa 300 extra migranten naar Nederland dankzij de regeling, in 2019 circa 1000. De toename van het aantal migranten boven de inkomensgrens, lijkt niet ten koste te gaan van het aantal migranten net onder de grens.

In het ESB-artikel laten de onderzoekers zien dat de regeling vooral extra migranten van buiten de Europese Unie (EU) heeft aangetrokken. Muller: “Er is ook kritiek op de expatregeling. Zo kan er een ‘race-to-the-bottom’ ontstaan waarbij EU-landen elkaars hoogopgeleide werknemers proberen aan te trekken door middel van verlaagde belastingtarieven. Maar het lijkt er dus op dat er dankzij de regeling vooral meer migranten van buiten de EU naar Nederland zijn gekomen.”

Lees het ESB-artikel hier.

Lees de working paper hier.

Bekijk de uitzending van EenVandaag van 23 oktober waarin Paul Muller het onderzoek toelicht. 

Meer weten?
Meer weten? Neem contact op met wetenschapsredacteur Yrla van de Ven, y.f.van.de.ven@vu.nl of 06-26512492.

Dit artikel is op 1 juni gepubliceerd en bijgewerkt op 25 oktober.