Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Grote publiek bereid te betalen voor behoud koraalrif

31 augustus 2023
Massale verbleking van koraal is wereldwijd in ernst en frequentie toegenomen. Burgers in zowel hoge- als lage-inkomenslanden zijn echter bereid een grote bijdrage te leveren aan maatregelen voor het behoud van koraalriffen, zo blijkt uit nieuw onderzoek van milieueconoom Peter Robinson van de VU.

Het artikel, gepubliceerd in Nature Sustainability, toont de voorkeuren van het grote publiek voor de toekomst van koraalriffen. Robinson, onderzoeker bij het Institute for Environmental Studies (IVM), concludeert dat dat mensen meer bereid zijn te betalen voor behoudsmaatregelen als koraalrif schaars is. Maar de door het publiek gewenste maatregelen zijn niet per se de meest effectieve, omdat ze niet altijd aansluiten bij interventies die worden onderbouwd door de wetenschap. “Het kan nodig zijn om het publiek te overtuigen van de relatieve effectiviteit van minder populaire maatregelen, bijvoorbeeld door middel van voorlichtingscampagnes”, zegt Robinson. 

Geen luxe 
Robinson en zijn collega-onderzoekers ondervroegen ongeveer 10.000 inwoners van twaalf landen die variëren in inkomen en nabijheid van koraalrif. Ze concludeerden dat er onder de respondenten brede steun bestaat voor het behoud van koraalriffen, ongeacht de nabijheid ervan. Op individueel niveau is de steun het grootst onder mensen die geduldig zijn, een hoger inkomen hebben en zeggen dat ze onlangs documentaires over duurzaamheid in oceanen hebben bekeken. Ouderen hebben minder behoefte aan natuurbehoud. Bovendien is de bereidheid om te betalen voor het behoud van koraalriffen het hoogst in lage-inkomenslanden. Dit toont volgens de onderzoekers aan dat natuurbehoud geen kwestie van luxe is. 

Effectiviteit 
Uit het onderzoek blijkt ook dat het door de respondenten gewenste beleid niet altijd aansluit bij wetenschappelijk aanbevolen interventies. In sommige landen hebben mensen bijvoorbeeld een sterke voorkeur voor projecten die koraalrif herstellen. Daarvan is aangetoond dat ze maar wisselend succes hebben. De bevinding dat mensen sterk reageren op de waargenomen schaarste van koraalriffen suggereert dat dit een belangrijke factor kan zijn om publieke steun voor natuurbehoud te krijgen. 

Het onderzoek voor het artikel, ‘A global analysis of coral reef conservation preferences’, werd ondersteund door het BiodivERsA REEF-FUTURES-project onder het BiodivScen ERA-NET COFUND-programma en ontving financiering van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).