Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Gevluchte Joden konden in de koloniën hun cultuur behouden

12 januari 2023
Joden waren van meet af aan nauw betrokken bij de Nederlandse kolonisatie van Amerika. In de Volkskrant beschrijft Jessica Vance Roitman, hoogleraar Joodse Studies aan de faculteit Religie en Theologie van de VU, hoe Joden mede vormgaven aan de Caribische koloniën.

"In de nieuw veroverde of verkregen gebieden was grote behoefte aan kolonisten, en het koloniale gezag moedigde ook Joden aan de overtocht te maken. Vooral Sefardische Joden, op de vlucht voor de inquisitie in Spanje en Portugal, maakten hier dankbaar gebruik van. Zij waren niet alleen bereid af te reizen naar de Nederlandse koloniën in Amerika, ze wilden er ook blijven."

De privileges die de eerste Joodse kolonisten naar de Caribische kolonie Curaçao lokten, omvatten rechten die ze in Europa niet hadden. Roitman: "Ze mochten bijvoorbeeld dienen in de burgerwacht, konden aanspraak maken op bescherming door de overheid en bovendien hun religie vrij beoefenen zonder vrees voor vervolging."

Oudste synagoge

"Al in 1650 stichtten Portugese Joden in Willemstad de congregatie Mikvé Israel, 'Hoop van Israël' in het Hebreeuws. Later, in 1732, bouwde de Joodse gemeenschap daar de Mikvé Israel-Emanuelsynagoge, de oudste synagoge op het Amerikaanse continent die nog altijd in gebruik is. Het zand op de vloer herinnert aan de tijd dat ze zelf slavernij aan den lijve ondervonden."

Het artikel 'Gevluchte Joden konden in de koloniën hun cultuur behouden' is onderdeel van de serie 'Ons koloniale verleden in vijftig voorwerpen' van de Volkskrant. Lees het hele artikel hier

(Foto: Getty)