Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Frank van der Duijn Schouten benoemd tot interim-decaan FRT

26 juli 2023
Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is verheugd mee te delen dat prof. dr. Frank van der Duijn Schouten is benoemd tot interim-decaan van de Faculteit Religie en Theologie (FRT) aan de Vrije Universiteit Amsterdam vanaf 1 september 2023, voor de duur van in eerste instantie één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.

Van der Duijn Schouten is een universitair bestuurder met een grote staat van dienst en heeft een sterke band met onze universiteit en de faculteit. Zijn expertise en reputatie maken hem de geschikte kandidaat voor deze uitdagende functie. Als decaan zal Van der Duijn Schouten zich, samen met de twee zittende vice-decanen, richten op het behartigen van de belangen van FRT in de verkenning van de faculteiten FRT, FGW en FSW. Hij zal hiernaast aandacht besteden aan het bestendigen cq versterken van de relaties van de faculteit met de diverse seminaries en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU).

Frank van der Duijn Schouten licht toe: “Omdat de theologie als academische discipline mij altijd na aan het hart heeft gelegen, zie ik ernaar uit om samen met de facultaire gemeenschap de positionering van de theologie en religiewetenschappen verder te versterken. Een mooie en belangrijke taak, waar ik graag mijn schouders onder zet.”

Jeroen Geurts, rector magnificus van VU Amsterdam, is enthousiast over de benoeming: “Frank van der Duijn Schouten zal met zijn veelzijdige ervaring, betrokkenheid en bescheidenheid een waardevolle bijdrage leveren aan de toekomst van de faculteit.”

De benoeming heeft plaatsgevonden na afstemming met het faculteitsbestuur en een positief benoemingsadvies van de facultaire medezeggenschap.