Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Erin La Cour wint ERC Consolidator Grant

23 november 2023
Uit 2.130 kandidaten heeft de European Research Council (ERC) 308 onderzoekers geselecteerd voor de Consolidator Grants van dit jaar.

Erin La Cour, universitair hoofddocent Engelse literatuur en Visuele Cultuur, is een van de onderzoekers die dit jaar de ERC Consolidator Grant heeft ontvangen voor haar project dat onderzoekt hoe Graphic Medicine nieuwe inzichten kan bieden om de opleiding, praktijk en verspreiding van gezondheidszorg te verbeteren. Met deze subsidie van 2 miljoen euro zal La Cour met haar team gedurende vijf jaar de heilzame effecten van strips in de gezondheidszorg bestuderen.

"De term Graphic Medicine werd bedacht om het snijvlak tussen strips en de gezondheidszorg aan te duiden," zegt La Cour. "Als een veld dat theoretische en artistieke onderzoekspraktijken gebruikt, houdt Graphic Medicine zich bezig met het bevorderen van meer geïndividualiseerde gezondheidspraktijken door dialogen te openen over gezondheid en gezondheidszorg."

"Op welke manieren kan binnen de gezondheidszorg meer ruimte worden gemaakt voor individuele patiëntervaringen? Hoe kunnen we patiënten meer zeggenschap geven door met en tegen professionals en de systemen waarin zij werkzaam zijn te praten? Welke tools zijn nodig om productieve dialogen te openen? Dit zijn belangrijke vragen en ik denk dat Graphic Medicine een antwoord kan zijn," zegt La Cour.

Behoefte aan andere vormen van communicatie
Veel van de communicatie tussen gezondheidsinstellingen en patiënten richt zich op de details van gezondheidssystemen, diagnose, prognose, behandelingsmogelijkheden en statistieken, vaak in de vorm van brochures en infographics die van bovenaf door de gezondheidsinstelling aan de patiënt worden overhandigd. La Cour: "Hoewel informatie in verbale en/of visuele shorthand zeker gemakkelijk te lezen is en nuttig kan zijn bij het navigeren van essentiële informatie, ontbreekt het vaak zowel in verbale als visuele taal aan een diepgaande verkenning van hoe ziekte en invaliditeit, evenals gezondheidssystemen en statistieken, iemand kunnen laten voelen."

De afgelopen jaren is een toename te zien van Graphic Medicine-strips die persoonlijke ervaringen van leven met een bepaalde ziekte of handicap willen overbrengen. Deze stripboeken geven meer aan hun lezers dan eenvoudige autobiografische verslagen: ze wijzen op de dringende behoefte aan andere benaderingen van ziekte en invaliditeit dan die doorgaans gangbaar zijn in conventionele medische discoursen. "De mogelijkheden van het medium, met name de tegenstelling tussen tekst en beeld, verbale en visuele metaforen, paginacompositie, kleur, lijn en ritme, stellen Graphic Medicine in staat subjectieve ervaringen van gezondheid en gezondheidssystemen te verkennen en bloot te leggen," zegt La Cour.

Onderzoeksproject
Het project bestaat uit vijf onderzoeksprojecten die de doelstellingen, huidige toepassingen en mogelijkheden van Graphic Medicine zullen evalueren en ontwikkelen. Door middel van cross-nationale, cross-culturele en cross-linguïstische analyses van Graphic Medicine zal dit onderzoek verduidelijken hoe Graphic Medicine niet alleen gezondheids-wetenschappers, professionals en studenten positief kan beïnvloeden, maar ook striptekenaars, patiënten, hun families, verzorgers en het publiek. Hiervoor zal het zich richten op zes landen: Nederland, België, Frankrijk, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

La Cour: "Omdat deze landen elkaar overlappen qua taal - Nederlands (NL, BE), Frans (FR, BE, CA) en Engels (CA, VK, VS) - maar niet qua gezondheidssystemen en culturele normen, zal dit project in staat zijn vergelijkende analyses te maken van hoe deze verschillende discoursen en praktijken verschuiven langs nationale, culturele en/of linguïstische lijnen."