Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

ERC Advanced Grant voor Huib Mansvelder

30 maart 2023
Huib Mansvelder, neurowetenschapper aan de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft een Advanced Grant toegekend gekregen van de European Research Council (ERC). In dit vijf jaar durende onderzoeksprogramma zal hij de moleculaire mechanismen bestuderen van informatieverwerking door genetisch bepaalde celtypen in de menselijke hersenen. Een van de grote vragen waarop Mansvelder een antwoord probeert te vinden is of gespecialiseerde celtypen in de menselijke hersenen zich specifiek ontwikkeld hebben om snel grote hoeveelheden informatie te kunnen verwerken en hoe ze dit doen.

In zijn ERC-onderzoek wil Huib Mansvelder bestuderen welke moleculaire mechanismen neuronen in de hersenen in staat stellen om grote hoeveelheden informatie te verwerken, zonder te vertragen of veel tekenen van vermoeidheid te vertonen. Dit onderzoek richt zich met name op de basale rekeneenheden van de hersenen, de neuronen. Hersengebieden die we gebruiken voor denken, bestaan uit verschillende typen neuronen die gespecialiseerd zijn in snelle verwerking van informatie en het leggen van verbanden hiertussen. Deze neuronen worden geactiveerd tijdens taken die een cognitieve uitdaging vormen en uit eerder werk in het laboratorium van Mansvelder is gebleken dat meerdere eigenschappen van deze neuronen samenhangen met het cognitieve vermogen van een persoon.

Genetische celtypen
Na recente ontwikkelingen in genetische analysemethoden met hoge doorvoer waarmee individuele cellen bestudeerd kunnen worden, bleek dat zoogdieren verschillende typen hersencellen gemeenschappelijk hebben. Maar ook bleek dat de hersenen van verschillende zoogdiersoorten afzonderlijke, gespecialiseerde celtypen hebben die een mogelijke verklaring kunnen vormen voor verschillen in hersenfunctie tussen zoogdieren. Een van de kwesties waar Mansvelder zich mee bezig zal houden, is of gespecialiseerde celtypen in de menselijke hersenen zich specifiek ontwikkeld hebben om snel grote hoeveelheden informatie te kunnen verwerken en hoe ze dit doen.

Bio
Huib Mansvelder is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoofd van de afdeling Integratieve Neurofysiologie van het CNCR. Zijn lab onderzoekt hoe neuronale microcircuits in de menselijke neocortex zijn georganiseerd, zowel in anatomisch als in functioneel opzicht, en op welke manier eigenschappen van menselijke neuronen verband houden met cognitie van de mens.