Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

'Eerste Bijbel over migratie komt geen moment te vroeg'

9 november 2023
Migratie is van alle tijden. Zelfs de Bijbel staat vol met migranten, hun verhuizing of vlucht en hoe ze ontvangen werden (of niet). Theoloog Samuel Lee maakt nu zijn droom waar, en publiceert de Migratiebijbel. Hij verbindt de oude verhalen aan nieuwe, in de hoop dat we er iets van opsteken. 'Er is niets nieuws onder de zon'.

De Migratiebijbel is een Engelstalige bijbel, gebaseerd op de Good News vertaling, een inclusieve versie met helder en hedendaags taalgebruik. De makers voegen daar 17 artikelen, 15 portretten van migranten en 22 leesplannen aan toe. Aan de wieg staat Samuel Lee, theoloog aan de VU Faculteit Religie en Theologie. 

Voor wie is deze Bijbel bedoeld, en waarom?

Door globalisering raakt migratie iedereen, zowel de migranten als de landen, organisaties, kerken en individuen die hen ontvangen. De Migratiebijbel is voor iedereen die geïnspireerd wil worden om de Bijbel opnieuw te lezen met een focus op migratie en hopelijk ook de gelezen wijsheid wil toepassen. 

Want de verhalen die we in de Bijbel lezen, spelen zich ook vandaag af. De Migratiebijbel verbindt de verhalen van vroeger met de verhalen van hedendaagse migranten, geschreven door verschillende auteurs uit bijna elke continent. Hij staat vol met ervaringen van migranten en behandelt thema's zoals gerechtigheid en hoe men met migranten moet omgaan, en andersom. We beschrijven ook de verschillende vormen van migratie, zoals migratie als gevolg van klimaatverandering, oorlog, mensenhandel, enzovoort.

Je bent al jaren bezig met het idee, waarom heeft het zo lang geduurd? 

Eerlijk gezegd, ik vind dat deze bijbel al jaren geleden gepubliceerd had moeten worden. Ik liep al 20 jaar rond met dit concept en probeerde ik verschillende organisaties, vooral in het buitenland, te overtuigen om zo'n Bijbel uit te geven. Maar destijds was er weinig aandacht en interesse, niemand nam me serieus. 

Tot een paar jaar geleden, ik sprak bij de Nationale Synode en ontmoette daar dr. Rieuwerd Buitenwerf, de directeur van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Ik deelde mijn idee met hem en er was meteen een klik. Toen begon onze vriendschap en daarna onze samenwerking. Zo hebben we twee jaar geleden een internationaal redactieteam samengesteld en de rest is geschiedenis. 

Ik denk dat juist nu veel christenen, zowel in Nederland als in het buitenland, steeds meer beseffen hoe belangrijk het thema is. Er zijn nu meer dan 282 miljoen internationale migranten wereldwijd, en dit aantal zal alleen maar toenemen. 

Ik geloof dat Nederland het eerste land ter wereld is dat een Engelstalige Migratiebijbel heeft uitgegeven. Normaal gesproken worden Engelstalige thematische bijbels geïnitieerd in de VS of het Verenigd Koninkrijk, maar ik ben trots dat Nederland deze keer het voortouw heeft genomen. We zijn nu bezig met de publicatie van deze bijbel in het Nederlands, Frans en Spaans.

Wat hoop je dat het boek teweeg brengt?

De ervaringen van migranten van nu lijken op vele ervaringen uit de Bijbel. Dat stemt tot nadenken over hoe we omgaan met migranten. Ik hoop allereerst dat de migranten die deze Bijbel lezen, beseffen dat ze allemaal waardig zijn om een mooi leven te leiden, dat hij ze inspireert om zichzelf te waarderen. Ik hoop dat ze zich realiseren dat ze geen cijfers zijn in statistieken, maar mensen met een gezicht, met menselijke waardigheid, geschapen in het beeld van God.

Ook wil ik de christenen die migranten ontvangen in hun landen, steden en dorpen, inspireren om op een andere manier naar deze mensen te kijken. Ik hoop dat kerken en NGO's wereldwijd dit boek lezen en actie ondernemen. En ik hoop dat hij christelijke politieke partijen, zowel in Nederland als in het buitenland, herinnert aan wat de Bijbel van ons vraagt met betrekking tot migranten. 

Het is je lang gekoesterde wens om dit boek te maken, waarom?  

Ik heb bijna mijn hele christelijke carrière gewijd aan het thema migratietheologie. Ik heb het niet alleen in boeken gelezen of over geschreven, maar het daadwerkelijk geleefd. Migratie en theologie zijn deel van mijn leven, ze getuigen van wie ik ben en hoe ik met anderen omga. Als migrant en nieuwkomer had ik het niet makkelijk. Ik moest hard werken en mezelf uitdagen. Toen ik de allereerste Theoloog des Vaderlands werd met een migratieachtergrond besefte ik welke wegen en uitdagingen ik heb doorstaan. Nu probeer ik ook hier op onze mooie faculteit migrantenvoorgangers te helpen om hun dromen waar te maken om hier te kunnen studeren. De Migratiebijbel is echt de verwezenlijking van een droom. 

Foto: Willem Jan de Bruin