Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Een nieuw tijdperk voor (Kallio)PPE

11 mei 2023
Lang verwacht, het nieuwe Kallioppe tijdperk is begonnen. De studievereniging van het PPE-programma, Kallioppe, heeft haar eigen exclusieve ledenkamer gekregen! De ruimte tussen de sociale ruimte van de PPE en de bestuurskamer van Kallioppe is in een kort weekend omgetoverd tot een heuse huiskamer voor alle studenten van de vierde verdieping.

Het PPE-programma aan het John Stuart Mill College van de VU is pas in 2016 opgericht en is een relatief jonge opleiding, waardoor de studievereniging nog jonger is. Kallioppe, nu geleid door haar zesde bestuur, heeft meerdere hordes moeten nemen om een volwaardige Nederlandse (-achtige) studievereniging te worden. Begonnen zelfs zonder een bestuurskamer, beetje bij beetje, gecompliceerd door het feit dat internationale leden van de vereniging niet altijd bekend waren met het Nederlandse systeem, en gehinderd door anderhalf jaar zonder on-campus onderwijs en evenementen, is de vereniging uitgegroeid tot de nexus van het sociale leven op de vierde verdieping. Nu met de introductie van de ledenkamer wordt die positie voor de komende jaren verstevigd. Zoals de externe functionaris van Kallioppe, Hesther Schakenraad, het verwoord: "De ledenkamer zal de sociale cohesie binnen PPE verder vergroten door studenten een plek te bieden waar ze direct na hun lessen kunnen ontspannen en socializen. We verwachten ook dat de opkomst voor onze borrels en andere evenementen groter zal zijn nu we ze gewoon op de vierde verdieping kunnen laten plaatsvinden, waardoor het ledenaantal hopelijk zal toenemen en huidige leden zullen verlengen. Bovendien, met de ledenkamer als duidelijke 'sociale ruimte' op de vierde verdieping, zal de studieruimte veel rustiger zijn en volledig gewijd kunnen worden aan haar primaire doel; studeren." 

De voorzitter van Kallioppe, Isabel Rodríguez Digón, zei in haar toespraak: "Deze ruimte is voor ons allemaal om samen iets te delen en meer uit Kallioppe te halen. Deze ruimte zal ons meer verenigen op de vierde verdieping, aangezien ook het personeel hier nu aanwezig is. We wilden deze ruimte personaliseren om beter weer te geven wat we doen en wie we zijn, voor jullie allemaal. Dank aan alle bestuursleden en andere medewerkers die hier uren in hebben gestoken. En vooral dank aan de commissies en leden van Kallioppe die onze vereniging geweldig maken en dit mogelijk maken, dit is voor jullie!"