Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Droogte in steden neemt wereldwijd toe

20 december 2023
Als het over droogte gaat, hebben we het al snel over dorre landschappen en mislukte oogsten. Maar droogte zorgt ook in steden voor problemen. Onderzoekers van de VU laten in een nieuw onderzoek zien dat vrijwel alle steden al overlast hebben door droogte. Ze verwachten bovendien dat deze overlast toe zal nemen.

Een recent voorbeeld van stedelijke droogte is te vinden in Kaapstad. Tussen 2015 en 2018 was het in Kaapstad zo droog dat de stad afstevende op Day Zero: de dag waarop de hoogste restricties op watergebruik zouden komen en waarop mensen maar 25 liter water per dag zouden mogen gebruiken, af te halen bij speciale collectiepunten. Ter vergelijking: in 2021 gebruikte een gemiddelde Nederlander 129 liter per dag.

Probleem wereldwijd in kaart gebracht
In het onderzoek in Environmental Research Communications brengen Tristian Stolte en zijn collega’s van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) het probleem in kaart. Ze toetsten steden over de hele wereld op vier elementen: hoeveel watertekort er zal zijn, hoeveel het kost om met dit watertekort om te gaan, hoeveel mensen last zullen hebben van de droogte, en hoe kwetsbaar een stad is voor problemen door droogte. Ze gebruikten zowel een scenario met sterke klimaatverandering als een waarbij klimaatverandering door maatregelen wordt beperkt.

Toenemende overlast 
De onderzoekers concluderen dat alle 264 onderzochte steden, op vijf na, nu al overlast door droogte hebben. Afhankelijk van de verschillende klimaatscenario’s zal het totale watertekort met 25 tot 66 procent toenemen. Bovendien krijgt 77 tot 88 procent van de steden in de toekomst meer last van droogte. Risicosteden liggen in het noorden van India en Pakistan, het oosten van Brazilië en rond Californië. In steden in Europa, Japan en de oostkust van de Verenigde Staten voorzien de wetenschappers juist minder problemen. Andere onderzoekers kunnen deze resultaten gebruiken om de meest opvallende gebieden in detail te bestuderen.

Wake-upcall
Volgens Stolte is het is voor het eerst dat er op deze schaal naar droogte in steden is gekeken. ‘Dit kan een wake-up call zijn voor steden. In een eerder project bleek namelijk dat droogte bij veel steden niet op de agenda staat.’ Het is volgens hem van belang dat politici en beleidsmakers kiezen voor langetermijnoplossingen in plaats van snelle winst op korte termijn. Hij heeft er vertrouwen in dat dit kan. ‘Steden zijn over het algemeen goed in staat om klimaatverandering aan te pakken, bijvoorbeeld in samenwerkingsverbanden met andere steden.’  

Video
Bekijk ook de korte video over het onderzoek op LinkedIn.