Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Door industriële robots neemt de ongelijkheid op de arbeidsmarkt toe

7 juni 2023
Door robotisering dalen de lonen en gewerkte uren van mensen die makkelijk vervangen kunnen worden door robots, terwijl de lonen van degenen die de machines besturen juist stijgen, laat nieuw onderzoek van hoogleraar urban economics Hans Koster zien. Samen met Daron Acemoglu (hoogleraar macro-economie aan MIT) en Ceren Ozgen (universitair hoofddocent toegepaste economie aan de University of Birmingham) bestudeerde hij hiervoor data van Nederlandse bedrijven en werknemers.

We spraken Hans Koster over het onderzoek. ‘Industriële robots zijn autonome machines die worden gebruikt in fabrieken om dingen te produceren’, aldus Koster. ‘Die robots vervangen bepaalde taken die mensen uitvoeren. Je verwacht eigenlijk dat dat goed is. Het is een technologische verbetering. Het maakt de arbeidsmarkt efficiënter, waardoor mensen meer tijd en geld overhouden voor leuke dingen. Maar zijn die effecten voor alle groepen werknemers het zelfde? Onze verwachting was dat de mensen die taken doen die door robots worden overgenomen er last van hebben, en dat andere mensen er voordeel van hebben omdat die robots complementair zijn aan werkzaamheden die ze al verrichten.’

Vervangbare taken: loondaling en minder werkuren

En die verwachting is uitgekomen. Koster: ‘We hebben gebruik gemaakt van Nederlandse microdata die werknemers volgen over de tijd. We hebben gekeken naar hun loonontwikkeling over de tijd, hun kansen om meer uren te werken en hun kansen om werkeloos te worden. We kunnen daarbij onderscheid maken tussen werknemers die taken doen die met robots te maken hebben, en mensen die taken doen die direct door robots worden vervangen. En dan vinden we inderdaad dat mensen die vervangbare taken vervullen te maken krijgen met een relatieve loondaling en iets minder werkuren. Mensen die niet direct door robots worden vervangen hebben er juist voordeel van. Die zien hun loon stijgen en werken iets meer uren.’

Er zijn verschillende voorbeelden van mensen die er voordeel bij hebben. Hans Koster: ‘Je kunt denken aan de iets meer IT-achtige banen, mensen die meer werk hebben omdat ze die robots in de gaten moeten houden. Maar het kan ook zo zijn dat de robots processen sneller maken, waardoor verderop in het productieproces, bijvoorbeeld in de administratie, er meer werk ontstaat.’

Ongelijkheid op de arbeidsmarkt

Het onderzoek levert volgens Koster nieuwe inzichten op over ongelijkheid op de arbeidsmarkt. ‘Onze coauteur Daron Acemoglu bestudeert al jaren de diverse gevolgen van automatisering. Economen hebben soms de neiging om te denken dat alle automatisering goed is. Punt. Wij willen daar een duidelijke nuancering in aanbrengen. Er zitten wel degelijk nadelen aan. En vaak voor een groep op de arbeidsmarkt die het toch al moeilijk heeft. De mensen die vervangbare taken verrichten zijn meestal de laag opgeleide en laagbetaalde werknemers. Het vergroot daardoor de ongelijkheid op de arbeidsmarkt. Dit geldt overigens voor industriële robots – voor andere sectoren kan dat weer anders zijn.’

Lees het complete onderzoek van Hans Koster hier

Interview door Ellen Woudstra. Meer weten over het onderzoek? Neem contact op met wetenschapsredacteur Yrla van de Ven, y.f.van.de.ven@vu.nl of 06-26512492.