Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Dominique Ankoné krijgt NWO-financiering voor promotieonderzoek

7 juli 2023
Financiering voor 16 nieuwe promovendi in de geesteswetenschappen

Historicus en filosoof Dominque Ankoné krijgt de toekenning voor zijn onderzoeksvoorstel The tensions of freedom. Tran Duc Thao’s anticolonial thought, activism and influence in post-WWII France. Net na de Tweede Wereld Oorlog ging de briljante Vietnamese filosoof Tran Duc Thao in debat over kolonialisme en vrijheid met Frankrijks prominentste filosofen, onder wie Sartre. Tran Duc Thao voerde campagne om in Frankrijk steun te krijgen voor Vietnamese onafhankelijkheid. Hij schreef voor het legendarische tijdschrift Les Temps Modernes. In september 2023 start Ankoné met zijn promotieonderzoek.

Activisme, kolonialisme en slavernij
Ankoné gaat zich met name richten op het activisme van Tran Duc Thao in de periode dat hij in Frankrijk woonde, de weerslag hiervan op zijn denken, en de bredere invloed van Tran Duc Thao op de ontwikkeling van de naoorlogse Franse filosofie. Tran Duc Thao’s leven en werk en het feit dat hij zo weinig wetenschappelijke aandacht krijgt zijn een goede casestudy om vragen te stellen over het verloop van de naoorlogse Europese geschiedenis, de geschiedschrijving hierover en de wijze waarop democratie en vrijheid worden toegeëigend door politieke partijen overheden na WOII.

De afgelopen jaren heeft Ankoné politieke geschiedenis en filosofie gestudeerd in Nederland en Frankrijk. Aan de VU volgde hij de researchmaster Humanities. Ankoné: “Tijdens mijn master heb ik onderzoek gedaan voor het Research Center Material Culture in de context van de ontwikkeling van de huidige permanente tentoonstelling in het Tropenmuseum. Ik studeerde af op een scriptie waarin ik bronnen over Tran Duc Thao’s denken en activisme in kaart heb gebracht. Daarna ben ik gaan werken op de Anne Frankstichting, waar ik inleidende programma’s verzorgde over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, de Familie Frank, het gevaar van discriminatie en het belang van democratie.”

In zijn werk bij de Anne Frankstiching richt Ankoné zich ook op de rol van Indonesiërs en Surinamers in het Nederlands verzet. Het gebrek aan erkenning en onderzoek hierover ziet hij als een erfenis van kolonialisme waarin een dergelijke bijdrage niet past. “Zulke structuren van uitsluiting wil ik ook aan de kaak stellen met mijn onderzoek naar Tran Duc Thao, omdat ik denk dat het zeer relevant is om het hierover te hebben in de context van de huidige maatschappelijke debatten over de erfenis van kolonialisme en slavernij in Nederland en in het buitenland”, aldus Ankoné.

Promoties in de Geesteswetenschappen
Zestien talentvolle aankomende onderzoekers krijgen financiering uit het NWO-programma Promoties in de geesteswetenschappen. Een breed scala aan onderwerpen passeert de revue in de onderzoeken die zij de komende tijd gaan doen. Zo wordt bijvoorbeeld de geschiedenis van belangenbehartiging van autisme onderzocht. Een andere promovendus gaat op zoek naar het antwoord op de vraag of de Homo sapiens en Neanderthalers ook ideeën en kennis hebben uitgewisseld. En in welke mate beïnvloedt veroudering onze spraakproductie?