Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Denken in oplossingen: samenwerken om zilte landbouw beter te benutten

21 december 2023
Klimaatverandering heeft wereldwijd ernstige gevolgen voor de voedselproductie. De dreiging van verzilting van de landbouwgrond neemt toe. Een gezamenlijke oproep, door onder andere de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft als doel het potentieel van zilte landbouw te maximaliseren.

Omarmen van zilte landbouw
Voorspellingen laten zien dat in 2050 zo’n 50% van de landbouwgrond te maken kan hebben met verzilting. Vooral in delta's, kustgebieden, droge gebieden en kleine eilandstaten in ontwikkeling is de dreiging sterk. Dringende aandacht en een gezamenlijke oplossing is dan ook nodig. De gezamenlijke oproep heeft als doel om zilte landbouw beter te benutten. Het moedigt aan tot meer investeringen en biedt objectieve indicatoren voor lokale, nationale en wereldwijde acties. "Het omarmen van zilte landbouw betekent meer dan alleen vandaag gewassen verbouwen. Het gaat om de zaadjes van verandering zaaien, voor een klimaatbestendige toekomst’’, zegt klimaatwetenschapper Pim van Tongeren. Samen met Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) collega’s Kate Negacz en Janina Smaoui doet hij onderzoek naar zilte landbouw.

Bevordering van een duurzame zilte landbouw
De oproep is het resultaat van een samenwerking tussen de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, samen met Wageningen University Research (WUR), de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB). Het doel van de oproep is om verdere gezamenlijke actie te mobiliseren om de kansen die zilte landbouw biedt te maximaliseren, meer investeringen op te roepen en om begeleiding te bieden voor vereiste acties, op lokaal, nationaal en mondiaal niveau.

‘’Jaar van de zilte landbouw’’
Parallel aan de oproep werd tijdens de klimaattop, COP28, ook gepleit voor het uitroepen van 2028 als het ‘’Jaar van de Zilte Landbouw’’. De sessie werd mede ontworpen door de VU. Het had als doel om het bewustzijn over het belang en voordelen van zilte landbouw te vergroten. Maar, ook het onder de aandacht brengen van de impact van zilte landbouw op het ontwikkelen van klimaatbestendige, duurzame landbouwsystemen, en het bevorderen van gezonde ecosystemen in door zout aangetaste gebieden.

De weg voorwaarts
De partijen zijn van plan de samenwerking voort te zetten, met aankomende evenementen zoals de Eerste Plenaire Vergadering van WASAG. De voortgang wordt op zowel nationaal als internationaal niveau bijgehouden. Om kennis te delen en toe te passen wordt er gefocust op een tweesporen aanpak: landen zelf en de internationale samenwerking. De VU speelt een leidende rol speelt in dit initiatief, en onderstreept hiermee haar inzet voor onderzoek, onderwijs en duurzame oplossingen bij het aanpakken van de kritieke uitdagingen die de verzilting in de landbouw met zich meebrengt.