Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

De Bijbel opnieuw geschreven?

16 januari 2023
Hoe kan het dat eeuwenlang in alle Bijbels het boek Job eindigt met Jobs woorden van berouw, en dat uitleggers en vertalers nu tot de conclusie komen dat hij iets heel anders zegt? Bijzonder hoogleraar Bijbelvertalen aan de VU Matthijs de Jong laat zien dat interpretatie een essentieel onderdeel is van vertalen. "Dat maakt Bijbelvertalingen tot eigen en unieke teksten."

Vaak ziet men Bijbelvertalingen als reproducties: ze geven de brontekst weer en waar ze dat niet doen, falen ze. Maar, betoogt De Jong, vertalingen bieden in feite een nieuwe verbeelding en verwoording van een brontekst, en dragen daarmee per definitie het stempel van hun eigen tijd. 

Context bepaalt begrip

De Jong: "Wie vertalen ziet als slechts het omzetten van een tekst vanuit de ene taal naar de andere, misleidt zichzelf. Het is een proces van interpretatie, waarbij de vertaler zich een beeld vormt van de oorspronkelijke tekst en op basis daarvan invulling geeft aan een vertaalontwerp dat hij of zij voor ogen heeft. Iedere vertaling begint immers met begrijpen van de tekst, en hoe je die begrijpt is bepalend voor je vertaling. Maar ons begrip van de tekst wordt mede bepaald door onze eigen context. Die context moet daarom onderdeel zijn van de reflectie. De vertaler is geen omzetter, maar verbeelder en schrijver." 

Op 3 februari houdt Matthijs de Jong zijn oratie 'De Schrift Opnieuw Geschreven. Nieuw inzicht in vertalen met Genesis 1 en Job 42'.

De oratie is om 15.45u in de VU Aula, en ook online te volgen. Kijk hier voor meer informatie.

Foto: Carla Manten Fotografie