Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

CvB stelt Onderwijsagenda voor 2023-2028 vast

4 mei 2023
Het College van Bestuur heeft de Onderwijsagenda 2023-2028 en de Editie Onderwijsagenda 2023 vastgesteld.

De Onderwijsagenda vertaalt VU-ambities uit de Onderwijsvisie en Strategie naar concrete resultaten en activiteiten. Eén agenda waarin al onze plannen voor het onderwijs aan de VU staan. Die fungeert als verbetermotor voor ons onderwijs.

In de Onderwijsagenda 2023-2028 zijn de vier hoofdoelstellingen voor het onderwijs voor de komende vijf jaar vastgesteld. Deze bouwen voort op die van vorige edities en zijn een continuering van de eerder ingezette richting. We werken toe naar een innovatieve mindset, waarmee we bedoelen dat we constant op zoek zijn naar, en in gesprek zijn over, de verbetering van de kwaliteit van onderwijs. We blijven onszelf ontwikkelen en verbeteren. De doelen voor 2023-2028 zijn:

  1. Versterking en vernieuwing van ons onderwijsprofiel en –portfolio
  2. Vergroten studentsucces en studentenwelzijn
  3. Versterken docentontwikkeling en docentenwelzijn
  4. Optimaliseren van de onderwijsfaciliteiten en integrale ondersteuning

De Onderwijsvisie VU vormt de basis van onze ambities. Ieder jaar wordt er een Editie van de Onderwijsagenda met een concrete uitwerking van de prioriteiten voor het betreffende jaar opgesteld. Belangrijkste prioriteiten voor 2023 zijn:

  • de verdere uitrol van activerend blended onderwijs,
  • versterken van het erkennen en waarderen van onderwijs,
  • tekort aan onderwijsruimtes het hoofd bieden vanuit het onderwijs,
  • op orde brengen van onderwijssystemen voor onder meer toetsing en evalueren.

Lees hier de Onderwijsagenda 2023-2028.

Lees hier de Editie Onderwijsagenda 2023.