Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Creating the Commons: Open Science, kunst en co-creatie @ VU ART SCIENCE gallery

24 april 2023
Onder de noemer Open Science streeft de wetenschap naar meer transparantie en brede toegankelijkheid. Ook in de kunst wordt er steeds vaker in en vanuit het collectief gewerkt. Idealen als gelijkwaardigheid, collectief belang en duurzaamheid liggen hieraan ten grondslag. De nieuwe expositie Creating the commons in de VU ART SCIENCE gallery onderzoekt de open productie van kunst en wetenschap van binnenuit. De expo opent op 11 mei, van 17 tot 19 uur, en loopt tot en met 31 oktober.

Tijdens de expositie delen diverse kunstenaars en wetenschappers hun werkwijze met het publiek, in presentaties, performances, workshops en gesprekken. Hierin komen verschillende dilemma’s rondom auteurschap, inclusie en toegankelijkheid en zeggenschap aan bod.

Data versus ervaring
Wat maakt kennis toegankelijk? Het wetenschappelijk project Cooperation Databank (CoDa) creëert een meta-analyse om bestaande onderzoeksdata over sociaal gedrag doorzoekbaar te maken. Het kunstenaarsduo Semiconductor maakt wetenschappelijke data over de levensduur van sterren juist toegankelijk door deze om te zetten in een perceptieve ervaring. Beiden zoeken naar nieuwe vertalingen via het gebruik van bestaande bronnen, om zo die bronnen meer inzichtelijk te maken.

Streven naar inclusie
In het werk van Aram Lee wordt de collectieve verbeelding ingezet om te speculeren hoe de toekomstige habitat van etnografische objecten er zou kunnen uitzien. Inclusie en participatie spelen ook een belangrijke rol in het werk van wetenschapper Luisa Schneider die mensen zonder huisvesting betrekt in haar onderzoek en het project Negotiating Health dat ervaringen van zorgmedewerkers met diverse achtergronden samenbrengt.

Collectieve soep
Het kunstenaarscollectief Sunflower Soup wil autoriteit en hiërarchie opheffen. In hun werkproces geven de kunstenaars bewust ruimte aan elkaars handelingen maar ook aan die van grondstoffen, planten en het publiek, zodanig dat niet meer is na te gaan wie wat gemaakt heeft en een gemeenschappelijk bewustzijn ontstaat.
Het spanningsveld tussen het collectief en het individu speelt ook een rol in het wetenschappelijke project CaRe & DaRe. De Case-study Research & Data Reuse ontwikkelt een nieuw proces om kwalitatieve onderzoeksdata die vanwege privacyredenen moeilijk te delen zijn, toch te kunnen delen.

Zeggenschap
Hoe te voorkomen dat commerciële bedrijven de collectieve inspanningen gaan beheren en dicteren? Zowel kunstenaars als wetenschappers proberen los te komen van de macht van commerciële bedrijven door zelf onafhankelijke platforms te bouwen. Met Common Garden creëert Constant Dullaart een platform gebaseerd op waarden die voor kunst belangrijk zijn. En SciPost is een zelfgebouw platform voor open publicatie opgericht vanuit het belang van academische vrijheid.

Creating the Commons
Expositie: 11 mei t/m 31 oktober 2023
VU ART SCIENCE gallery
Open dinsdag t/m zaterdag 12-18 uur
Voor actuele info over art science dialogues en deelnemers: www.artsciencegallery.nl

In samenwerking met: VU Open Science Programma, Open Science Community Amsterdam (OSCA), Network Institute, Project Omboeken, LI-MA en Sanneke Huisman

VU ART SCIENCE gallery
De VU ART SCIENCE gallery is eind 2021 opgericht om kunst, wetenschap en actualiteit met elkaar te verbinden. Als brede universiteit stimuleert de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) het uitwisselen van multidisciplinaire kennis om bij te dragen aan oplossingen voor actuele vraagstukken in onze samenleving. Dat is urgent, want de complexe problematiek uit deze tijd vraagt om radicale concepten. De gallery is open van dinsdag t/m zaterdag tussen 12 en 18 uur. De gallery host vertelt je graag meer over de expositie en de kunstwerken.

Cultuur op de Campus
De galerie bevindt zich in het NU-gebouw in het hart van de VU Campus waar onderzoek en onderwijs en cultuur samenkomen. Naast de exposities zijn er theatervoorstellingen van VU Griffioen en films van Rialto VU voor iedereen te bezoeken. Cultuurcafé Bar Boele is een ontmoetingsplek voor zowel studenten en medewerkers als extern publiek.

VU ART SCIENCE gallery

artsciencegallery@vu.nl

VU ART SCIENCE gallery
Nieuwe Universiteitsgebouw
De Boelelaan 1111
1081HV Amsterdam

Contactpersoon

Wende Wallert - Conservator Kunst Vrije Universiteit Amsterdam