Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Complexiteit kinderobesitas vraagt om aanpak op maat

3 juni 2023
‘Elk pondje gaat door het mondje’ is een veelgehoorde uitspraak als gesproken wordt over overgewicht en obesitas bij kinderen. Volgens gezondheidswetenschapper Leandra Koetsier zijn de oorzaken veel complexer. Hier moet rekening mee worden gehouden voor een succesvolle aanpak van de problematiek. 

In Nederland heeft ruim 1 op de 8 kinderen tussen de 4 en 18 jaar overgewicht of obesitas, van deze kinderen hebben 80.000 kinderen obesitas of ernstige obesitas. Dit kan niet alleen negatieve gevolgen hebben voor de fysieke gezondheid van deze kinderen, zoals bijvoorbeeld hart- en vaat ziekten of diabetes, maar ook psychosociale gezondheid en welzijn, zoals bijvoorbeeld een laag zelfbeeld, gepest worden, angst en depressie. Vaak staan onderliggende problemen een gezonde leefstijl in de weg. “Het gaat altijd om een combinatie van biologische factoren, psychologische factoren, sociale factoren die een rol spelen én de context waarin de kinderen leven,’’ aldus Koetsier. Voor een duurzame verandering is daarom meer nodig dan alleen ondersteuning gericht op voeding, beweging en slaap. 

Dit is waar de aanpak ‘Kind naar Gezonder Gewicht’ over gaat, het is gericht op het bieden van passende ondersteuning en zorg aan het individuele kind met overgewicht of obesitas en het gezin waarin het opgroeit. De aanpak legt verbindingen tussen het zorg- en het sociaal domein om het kind met overgewicht of obesitas maatwerk te bieden. Afhankelijk van de situatie van het kind en gezin maken verschillende professionals deel uit van het netwerk. Een sleutelfiguur in de aanpak is de centrale zorgverlener: het vaste aanspreekpunt voor het kind en gezin. Koetsier tekent in haar onderzoek ‘The development and implementation of integrated care for childhood overweight and obesity in the Netherlands’ de ontwikkeling en de eerste inzichten in de implementatie van deze aanpak. Voor centrale zorgverleners ontwikkelde Koetsier bijvoorbeeld de ‘Praatplaat’ om de complexiteit van obesitas in begrijpelijke taal uit te leggen voor kinderen en gezinnen.

Leandra Koetsier hoopt met haar onderzoek bij te dragen aan verbeterde ondersteuning en zorg voor kinderen met obesitas en hun families én hiermee een verbeterde gezondheid, kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van deze kinderen op korte en lange termijn. Zij promoveert 22 juni aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Neem contact op met Persvoorlichting VU

06 25763092